Jest odpowiedź miasta na interpelację radnego Marcina Pawlickiego. Zdewastowane pozostałości po szczecińskim motocrossie zostaną rozebrane.

Interpelację w sprawie opustoszałego i zdewastowanego pustostanu przy al. Wojska Polskiego zgłosił radny Prawa i Sprawiedliwości Marcin Pawlicki:  Wnioskuję o wyburzenie budowli, nie tylko ze względów estetycznych, ale przede wszystkim zachowania bezpieczeństwa, gdyż stwarza ona realne zagrożenie dla ludzi nieuprawnionych, którzy mogliby znaleźć się na tym terenie.

Radny zwrócił tez uwagę na to, że warto wykorzystać moment przebudowy Wojska Polskiego by usunąć szpecącą okolicę ruinę.

Na interpelacje odpowiedziała p. Anna Szotkowska, zastępca Prezydenta Miasta:
Uprzejmie informuję, że zostało wszczęte postępowanie mające na celu rozbiórkę istniejącej zabudowy.  Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych zarządzający przedmiotową nieruchomością w styczniu 2020 roku ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy projektu rozbiórki. Następnie po uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę, będzie ona możliwa w pierwszym półroczu 2020 roku

Tor motocrossowy przy Wojska Polskiego powstał na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Najpierw testowano na nim Junaki powstające w fabryce „POLMO”. Później odbywały się tam zawody sportowe. Od wielu lat motocross jest zamknięty, tor zarósł a  obiekty niszczeją.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl