Zostaną otwarte cztery publiczne kluby dziecięce

Wkrótce w Szczecinie powstaną kolejne miejsca opieki dla najmłodszych dzieci. Stanie się to dzięki unijnemu projektowi. Rodzice setki maluchów będą mogli wrócić do pracy bez obaw o zapewnienie opieki swoim dzieciom.

Władze miasta zadbają o powstanie czterech publicznych klubów dziecięcych i dzięki temu zostanie stworzona jeszcze większa liczba miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3. Takie rozwiązanie pozwoli na podjęcie zatrudnienia lub powrót do pracy minimum setce rodziców lub opiekunów najmłodszych mieszkańców Szczecina.

Projekt obejmuje stworzenie 100 nowych miejsc opieki. Część z nich zostanie dostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Nowe placówki pojawią się w następujących miejscach: ul. Piłsudskiego 14, ul. Łokietka 33, ul. Mazurska 31, al. Wojska Polskiego 46.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne od dziś na stronie w zakładce „Projekty UE”/Projekt kluby dziecięce. Rekrutacja potrwa do 31 lipca br.
Jednocześnie w 2021 roku prowadzona jest rekrutacja ciągła  w ramach pozostałych projektów finansowanych ze środków unijnych w żłobkach miejskich nr 2, 3, 4 i 6.
Wsparcie mogą uzyskać rodzice/prawni opiekunowie dzieci do lat 3 mieszkający w Szczecinie, którzy należą do jednej z poniższych grup: są osobami niepracującymi (bezrobotnymi lub biernymi zawodowo), w tym przebywającymi na urlopach wychowawczych lub są osobami pracującymi, którzy aktualnie (w czasie rekrutacji oraz do dnia podpisania umowy o opiekę nad dzieckiem) przebywają na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich.

Kluczowym wymogiem związanym z udziałem w projekcie jest podjęcie zatrudnienia lub powrót do pracy rodzica/prawnego opiekuna dziecka. W przypadku pierwszej grupy osób (osoby niepracujące, w tym przebywające na urlopach wychowawczych) uczestnik ma 3 miesiące na podjęcie zatrudnienia. W przypadku drugiej grupy osób (osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich) uczestnik musi wrócić do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w żłobku.

Trzeba pamiętać, że we wszystkich projektach RPO obowiązuje pierwszeństwo przyjęcia do projektu dla osób (rodziców/opiekunów) z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl