Zobacz wystawę o trwającej od 2014 roku agresji Rosji na Ukrainę

Na placu Solidarności można oglądać wystawę „Zamrożone. Życie dzieci na linii frontu”, poświęconą trwającej od 2014 roku agresji Rosji na Ukrainę.

Ekspozycję – przy wsparciu Urzędu Miasta Szczecin – przygotował Związek Ukraińców w Polsce oddział w Szczecinie. Jej zwieńczeniem jest ostatnia plansza z hasłem, które przypomina: „Wojna trwa nadal”.

Autorem fotografii wykonanych w 2019 roku na terenach zniszczonych podczas pierwszego etapu rosyjskiej agresji jest Andrij Dubczak, reporter Radia Svoboda. Widać na nich przygnębiające obrazy zrujnowanych domów, utraconego dobytku i pamiątek rodzinnych, zniszczonego krajobrazu. Przede wszystkim to przejmujące obrazy dzieci i wojna widziana z ich perspektywy.

Tytuł wystawy „Zamrożone” opisuje stan, w jakim dzieci znalazły się po miesiącach trwania w sytuacji zagrożenia, utraty bliskich oraz wszystkiego, co tworzyło ich świat i dawało poczucie bezpieczeństwa. W psychologii „zamrożenie” występuje przy zespole stresu pourazowego (PTSD) i objawia się m.in. brakiem zdolności do wyrażania jakichkolwiek emocji. Nieujawnione strach, gniew, bezsilność czy nieustające zagrożenie mogą wpłynąć niszcząco na psychikę i pozostawić w niej ślad do końca życia.

Łączna liczba zabitych i rannych wskutek agresji Rosji na Ukrainę w latach 2014–2021 wyniosła 42–44 tys. ludzi (według szacunków Wysokiego Komisarza ONS ds. Praw Człowieka). Kolejny etap rosyjskiej agresji rozpoczął się 24 lutego 2022 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl