Zobacz krótki film o walorach przyrodniczych Szczecina

W Pałacu Młodzieży odbyła się konferencja poświęcona zbliżającym się obchodom 50-lecia Leśnych Sobót, w trakcie której po raz pierwszy pokazany został film przedstawiający walory przyrodnicze Szczecina, ale również poruszający problem dzikich wysypisk śmieci. Swojego głosu użyczył w nim Ksawery Jasieński.

Film powstał na zlecenie Zakładu Usług Komunalnych. Głównym założeniem jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej zaśmiecania terenów leśnych naszego miasta. Film z jednej strony pokazuje piękno naszego otoczenia. Widzimy w nim zarówno prawobrzeżne, jak i lewobrzeżne rejony Szczecina oraz ich walory przyrodnicze. Z drugiej strony zagrażają temu dzikie wysypiska śmieci, które wciąż się pojawiają – mimo regularnego ich sprzątania.

Film wyświetlany będzie przed zajęciami, które odbywają się w Pracowni Edukacyjno-Przyrodniczej na Głębokim. Każdego roku bierze w nich udział blisko 4000 dzieci. W II kwartale 2017 roku przeprowadzona będzie także kampania skierowana do mieszkańców. Projekcje filmu będzie można zobaczyć w szczecińskich kinach. Udostępniony będzie także szkołom na zewnętrznych nośnikach, co pozwoli poruszyć temat podczas zajęć lekcyjnych.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin