Znamy projekt budżetu Szczecina. Jego realizację można śledzić online

14:47
Urząd Miasta Szczecin uruchamia Call Center dla interesantów
Fot. Mateusz War./Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0

Realizacja Drugiego Porozumienia dla Szczecina oraz intensywny program inwestycyjny dofinansowany z środków unijnych to główne założenia przyszłorocznego budżetu miasta.

Podstawowym zadaniem miasta jest utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych. Podobnie jak w ubiegłym roku, istotnym czynnikiem jest zapewnienie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów własnych do projektów finansowych środkami bezzwrotnymi, w szczególności środkami z budżetu Unii Europejskiej.

To budżet mieszkańców Szczecina. Prace nad nim trwały cały rok. Wiele środowisk złożyło swoje propozycje, które zostały uwzględnione w projekcie. Będziemy realizować około 500 zadań. Większość wskazali szczecinianie, co jest bardzo dużą wartością. Wspólnie zmieniamy miasto – powiedział podczas dzisiejszej konferencji Piotr Krzystek Prezydent Miasta

Budżet Szczecina na rok 2017 zakłada:

 • Dochody Szczecina ogółem to 2,1 mld zł, wydatki to 2,4 mld zł
 • Dochody bieżące w 2016 utrzymane będą na poziomie 2,01 mld zł,  najwyższe (544 mln zł) to udział w dochodach budżetu państwa (PIT i CIT). 21% ogólnej kwoty to subwencje (417 mln zł)
 • Dochody majątkowe to 86 mln zł, z czego największa część to środki unijne w wysokości 51 mln oraz dochody z majątku o wartości 29 mln zł
 • Wydatki bieżące planowane są na kwotę 1,8 mld zł, z czego największa część to wydatki na edukację 608 mln zł (25%). 18% ogólnej kwoty zostanie rozdysponowana na pomoc społeczną (430 mln)
 • Wydatki majątkowe nie powinny przekroczyć 507 mln zł
 • Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie zapewniającym zdolność kredytową tj. 8,3%

Wysokie nakłady budżetu na edukację, wynikają m.in. z konieczności realizacji rządowej reformy oświatowej. Miasto zabezpiecza na ten cel środki własne, których wysokość przekracza o 9,8 mln zł założenia z roku 2016.

Ponadto stworzenie bogatej oferty szkolnictwa średniego i akademickiego w Szczecinie to cele  Strategii Rozwoju Szczecina 2025 uchwalonej w 2011 roku. Realizacja tego zadania wpłynie na wzrost rozwoju nowoczesnych usług, przemysłu i innych form aktywności gospodarczej w Szczecinie.

Największymi inwestycjami 2017 roku będą m.in.:

 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 25 989 211 zł
 • Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III- Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej „Las Arkoński” do Al. Wojska Polskiego) – 20 000 000 zł
 • Przebudowa Mostu Cłowego – 19 000 000 zł
 • Przebudowa nabrzeża Starówka – 18 900 000 zł
 • Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych – 17 000 000 zł
 • Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – Etap II – Program KAWKA – 15 592 458 zł

Rating Miasta

Fitch Ratings w lipcu br. potwierdził długoterminowe ratingi międzynarodowe Szczecina w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB+. Podkreślając, że perspektywa Ratingów jest stabilna. Fitch potwierdził również krajowy rating długoterminowy na poziomie AA+(pol) z perspektywą stabilną.

W raporcie kredytowym przygotowanym przez Fitch Pozytywnie oceniono również politykę zarządzania długiem, która zakłada zaciąganie długoterminowego, niskooprocentowanego długu z międzynarodowych instytucji finansowych, o długim okresie spłaty oraz wysoką płynność Miasta, która ogranicza ryzyko walutowe i zmiennej stopy procentowej.

Raport wyeksponował także mocne strony miasta:

 • Bardzo dobre wyniki operacyjne
 • Dobre zarządzanie finansowe i strategiczne
 • Wysoka płynność i długi okres zapadalności zadłużenia

Od 15 listopada br. realizację budżetu miasta można obserwować na stronie www.budzet.szczecin.pl. Portal prezentuje szczegółowe informacje dotyczące miejskich finansów, które na bieżąco będą aktualizowane. Na stronie można sprawdzić m.in. projekt budżetu, wnioski budżetowe, zaplanowane inwestycje.

Jeszcze w tym miesiącu (17 i 19 listopada) Urząd Miasta zaprasza mieszkańców Szczecina do konsultacji społecznych dotyczących budżetu Miasta Szczecin na 2017 rok.

Spotkania odbędą się w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin (Pl. Armii Krajowej 1) w dniach:

– 17 listopada 2016 r. (czwartek) w godzinach od 17:00 do 19:00;

– 19 listopada 2016 r. (sobota) w godzinach od 11:00 do 13:00.

Magistrat czeka na Państwa propozycje, uwagi i opinie.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin