Znamy pierwsze projekty zmian na Placu Orła Białego w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin poinformował, że 29 lipca br. zostanie wprowadzona nowa, tymczasowa organizacja ruchu w obszarze placu Orła Białego. Kolejne zmiany są planowane na wrzesień.

W ostatnich miesiącach zespół ds. prototypowania Urzędu Miasta Szczecin prowadził badania komunikacyjne, spotykał się z mieszkańcami i zbierał spostrzeżenia na temat placu Orła Białego. Efektem tych działań są pierwsze propozycje zmian, które mają zostać wprowadzone jeszcze w lipcu.

Mamy już jasny obraz sytuacji, z której wyłania się plac „parkingowy” do tej pory wykorzystywany do pozostawienia aut, najczęściej przez pracowników okolicznych firm, klientów gastronomii, czy mieszkańców, którzy biorą udział w wydarzeniach w pobliżu placu takich jak Dni Morza, Juwenalia etc. – mówi Paweł Jaworski, urbanista i koordynator projektu prototypowania placu Orła Białego. –  To w praktyce oznacza niewykorzystany potencjał placu, który większości mieszkańców jawi się jako idealne miejsce do odpoczynku i rekreacji.

Z analizy, która powstała na podstawie przeprowadzonych badań, wynika, że optymalnym rozwiązaniem jest wyłączenie możliwości parkowania na placu i zagospodarowanie go przez okolicznych mieszkańców.

Poprzez podjęte przez nas działania chcemy konsekwentnie realizować strategię przyjętą dla Starego Miasta, a prototypowanie placu Orła Białego jest pierwszym, ale nie ostatnim krokiem tej drogi – zastrzega zastępca prezydenta Szczecina Daniel Wacinkiewicz. – Kolejnym zagadnieniem, z którym będziemy chcieli się zmierzyć, będzie przyszłość ulicy Tkackiej.

Dwa warianty

Miasto poinformowało, że w wyniku przeprowadzonych badań i konsultacji społecznych zostały wypracowane dwa warianty zmian w obszarze placu Orła Białego.

Wariant pierwszy zakłada wyłączenie z możliwości przejazdu i parkowania części ulicy Koński Kierat od skrzyżowania ze Staromłyńską (do wejścia do dawnej Łaźni Miejskiej) i ulic okalających plac (z wyłączeniem ulicy Grodzkiej, a także części placu od skrzyżowania z Grodzką do budynku Akademii Sztuki). To właśnie ten wariant zostanie wprowadzony 29 lipca br. i będzie testowany do końca sierpnia.

Fot. Urząd Miasta Szczecin

Drugi wariant zakłada z kolei wyłączenie z możliwości parkowania całej powierzchni placu, z wyjątkiem części ulicy Koński Kierat (od wejścia do dawnej Łaźni Miejskiej w stronę ulicy Mariackiej). Będzie on testowany przez cały wrzesień.

Fot. Urząd Miasta Szczecin

Obecnie jesteśmy na etapie konsultowania zaproponowanych zmian z mieszkańcami współgospodarzami placu – dodaje Paweł Jaworski. Ostateczna koncepcja ma zostać przedstawiona na spotkaniu warsztatowym z mieszkańcami, które odbędzie się 28 czerwca o godz. 18.00 w Radzie Osiedla Stare Miasto.

Dodatkowe zmiany

Miasto poinformowało, że w trakcie prototypowania w obszarze placu Orła Białego wprowadzone będą również następujące zmiany: ograniczenie prędkości poruszania się do 30 km/h, wprowadzenie kontra ruchu rowerowego na wszystkich ulicach jednokierunkowych, wydzielenie miejsc postojowych w systemie Kiss&Ride bezpośrednio przed wejściem do ZPSM oraz dopuszczenie dostaw przez przestrzeń pieszą placu wyłącznie w ograniczonych godzinach.

W czasie testowania obu wariantów miasto będzie na bieżąco badało reakcje mieszkańców. Teren zostanie oznakowany, a na placu pojawią się elementy małej architektury i meble miejskie.

W październiku mają zostać przedstawione wnioski dotyczące trwalszych przekształceń na placu Orła Białego, a na listopad zaplanowano publikację wszystkich materiałów oraz ogłoszenie harmonogramu kolejnych działań.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl