Znamy oferty na przebudowę Modrej i Koralowej

Dwie oferty, w tym jedna mieszcząca się w budżecie, pojawiły się w przetargu na przebudowę ulic Modrej i Koralowej.

Oferta nr 1

STRABAG Sp. z o.o.

Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Cena: 21 385 319,55 zł brutto

Oferta nr 2

Konsorcjum Firm

ROVERPOL Sp. z o.o. – Lider konsorcjum
Gintrowskiego 30/221, 02-697 Warszawa

ROVER Intraestructuras, SA – partner konsorcjum
Botanico Cavanilles, 28, 46010 Walencja, Hiszpania

Cena: 25 953 000,00 zł brutto

Kwota jaką zamawiający jest w stanie przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 23 857 376, 61 zł brutto. Komisja przetargowa zajmie się teraz oceną ofert.

O inwestycji

droga
Fot. UM Szczecin

Działania inwestycji obejmują przebudowę ul. Modrej i Koralowej. W zakres prac wchodzi m.in:

 1. poszerzenie jezdni i wykonanie nowej konstrukcji jezdni;
 2. wykonanie pasów rowerowych;
 3. przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi;
 4. przebudowa zatok autobusowych;
 5. przebudowa i budowa chodników;
 6. przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych;
 7. wycinka drzew i krzewów kolidujących z przebudową;
 8. wykonanie elementów stałej organizacji ruchu;
 9. budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej;
droga
Fot. UM Szczecin

Oprócz tego zaplanowana jest już:

 • budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego,
 • budowa kanału technologicznego;
 • przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego;
 • remont przepustu;
 • zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, inwestycja powinna być zrealizowana w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Nadzór nad realizacją będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl