Znamy kolory dźwigozaurów!

11:00

Prace renowacyjne przy portowych żurawiach stojących na Łasztowni ruszyły pełną parą. Pierwszy dźwig został już obudowany rusztowaniami. Niebawem pod foliowymi plandekami znikną kolejne dwa.

Trwające obecnie prace polegają na oczyszczeniu maszyn poprzez ich piaskowanie. Odbywają się one w górnej części konstrukcji żurawia (na tzw. kratownicy). Kolejnym krokiem będzie pomalowane elementów farbą podkładową oraz zabezpieczenie ich warstwą farby powierzchniowej.

W porozumieniu z właścicielem żurawi portowych, tj. Muzeum Narodowym w Szczecinie, ustalone zostały kolory farb, które zostaną użyte do odrestaurowania dźwigów. Punktem wyjściowym było ustalenie barw najstarszych warstw pokrywających konstrukcje obiektów. W wyniku przeprowadzonej odkrywki ustalono, że żurawie pomalowane zostaną w następujący sposób:

Kabina z zewnątrz – kolor zielony (RAL 6001)
Wnętrze kabiny – kolor szary (RAL 7047)
Kratownica – kolor żółty (RAL 1018)
Silniki – kolor niebieski (RAL 5012)
Część jezdna – kolor brązowy (RAL 8016)
Pozostałe elementy – kolor czarny (RAL 9004)
Z góry przepraszamy mieszkańców i przedsiębiorców działających na Łasztowni za hałas, który generować będą sprężarki. Korzystając z okazji informujemy także, że ze względów bezpieczeństwa niedozwolone jest wschodzenie pod osłony rusztowań podczas pracy sprężarki lub bezpośrednio po jej wyłączeniu. Wykonawca informuje również, że podczas prac malarskich nie jest zalecane przebywanie w obszarze malowania (pod osłoną rusztowań) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie żurawi portowych.

***

Umowa ze spółką Mega, która jest także współwykonawcą trwającej przebudowy Nabrzeża Starówka, została podpisana 16 listopada. Na jej mocy gdyńska firma w ciągu 60 dni musi przywrócić zabytkowym żurawiom ich dawny blask. Renowacja polegać będzie m.in. na obróbce powierzchni dźwigów, ustaleniu pierwotnego koloru poszczególnych elementów i ich malowaniu. Wszystko odbędzie się zgodnie z wykonaną wcześniej ekspertyzą stanu technicznego żurawi, która określa dokładny zakres prac i sposób ich przeprowadzenia.

Wartość umowy wynosi 554 tys. zł brutto.

Szczecińskie Dźwigozaury z Nabrzeża Starówka pochodzą z 1929 roku.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin