Znamy już harmonogram zmian na Starym Mieście w Szczecinie do 2026 roku

Podczas ostatniego w tym roku spotkania w sprawie zmian na placu Orła Białego, miasto przedstawiło szczegółowy harmonogram prac w obszarze Starego Miasta do 2026 roku.

Z zapowiedzi przedstawicieli magistratu wynika, że na obszarze Starego Miasta przez najbliższe sześć lat zajdą wielkie zmiany, które dotyczyć będą m.in. parkowania, komunikacji czy wyglądu i sposobu funkcjonowania placu Orła Białego. Zaplanowano też sporo inwestycji.

Wykonane przez nas badania ruchu i parkowania oraz wywiady z mieszkańcami i przedsiębiorcami jasno wskazały problemy z jakimi musimy poradzić sobie w perspektywie dalszych działań – mówi Paweł Jaworski, koordynator projektu. – Odpowiedzią na nie jest szeroko zakrojony plan inwestycji i zmian organizacyjnych oraz prawnych w tym miejscu, uwzględniający potrzeby m.in. parkingowe mieszkańców, ich oczekiwania dotyczące wyglądu placu jak i jego funkcjonowania w przyszłości.

Zmiany na placu Orła Białego

Do końca tego roku plac Orła Białego będzie funkcjonował tak jak obecnie. Spore zmiany czekają nas od stycznia 2020 roku, bo wtedy plac stanie się drogą wewnętrzną, więc miasto będzie mogło swobodnie nim zarządzać. Odcinek ul. Staromłyńskiej „wchodzący” w plac Orła Białego zostanie podzielony na dwie części. Na terenie przy bankach po jednej stronie będzie ok. 20 rotacyjnych ogólnodostępnych miejsc z wysoką stawką opłat, która ma zniechęcić kierowców do zostawiania samochodów na wiele godzin. Z kolei po drugiej parkować będą mogli tylko mieszkańcy tej okolicy (opłaty według stawek Strefy Płatnego Parkowania).

Dostępna wyłącznie dla mieszkańców, dostawców i służb będzie także ulica Koński Kierat (na odcinku gdzie dziś jest jednokierunkowa). Natomiast na ulicy Mariackiej (na odcinku od ulicy Grodzkiej do Końskiego Kieratu) zostanie wprowadzona strefa ograniczonego ruchu.

Fot. Materiały Urzędu Miasta Szczecin

Priorytet ruchu pieszego na całym obszarze Starego Miasta 

Miasto cały czas podkreśla, że chce realizować politykę powrotu nad Odrę, co wiąże się nie tylko z rozwojem bulwarów, ale także z szeroko zakrojonymi działaniami w obszarze Starego Miasta, Łasztowni i Wyspy Grodzkiej. Planowane zmiany mają przyciągnąć turystów oraz zachęcić mieszkańców do spędzania czasu w tej okolicy.

Żeby tak się stało, podjęto decyzję o przywróceniu historycznego rozplanowania i rodzaju zabudowy na tym obszarze. To oznacza wprowadzenie priorytetu ruchu pieszego, uspokojonego ruchu samochodów, a także ograniczenie parkowania (w planach jest budowa dwóch parkingowców: dwupoziomowego pod Trasą Zamkową i w miejscu obecnej przychodni na ul. Staromłyńskiej).

Według przyjętych założeń, na placu Orła Białego zostanie zachowane obecne ukształtowanie terenu i zabytkowe nawierzchnie (zaplanowano tylko likwidację nawierzchni parkingu). Powstanie także spójna koncepcja ogródków kawiarnianych, a w okolicy fontanny będą mogły stać elementy tymczasowe (np. sceny czy pawilony ekspozycyjne). Część zielona placu zostanie znacznie powiększona i znajdzie się w niej ogród deszczowy. Całość zmian w tym obszarze ma zwieńczyć wykonanie i uruchomienie kopii fontanny (oryginał trafi do muzeum).

Wieloletni harmonogram zmian na Starym Mieście 

Rok 2020

– zmiana organizacji ruchu wynikająca z ustanowienia drogi wewnętrznej na placu Orła Białego oraz fragmencie ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką (ograniczenie ruchu, porządkowanie parkowania)
– przygotowanie i przedstawienie Radzie Miasta projektu uchwały ws. ustanowienia drogi wewnętrznej na ulicy Mariackiej i pozostałym fragmencie ulicy Koński Kierat
– wprowadzenie strefy ograniczonego ruchu na fragmencie ulicy Mariackiej pomiędzy ulicą Grodzką i warsztatem samochodowym
– przeprowadzenie prototypowania na ulicach Tkackiej, Łaziebnej i Staromłyńskiej
– ograniczenie ruchu na Nowym Rynku – po zakończeniu inwestycji hotelowej
– przeprowadzenie konsultacji z przewodnikami na temat organizacji ruchu turystycznego na Starym Mieście
– wypracowanie zmian dla strefy płatnego parkowania oraz przeprowadzenie konsultacji
– przeprowadzenie prac projektowych i konsultacyjnych dotyczących zagospodarowania placu Orła Białego, ulic Mariackiej i Koński Kierat
– przygotowanie koncepcji zagospodarowania działki przy ul. Staromłyńskiej 26 (z uwzględnieniem funkcji przychodni i parkowania)
– przygotowanie projektu parkingu zbiorczego w cieniu Trasy Zamkowej
– przeprowadzenie pierwszych wywiadów z mieszkańcami i przedsiębiorcami na Podzamczu

Rok 2021

– zmiana organizacji ruchu wynikająca z wyłączenia z kategorii publicznej ulic Mariackiej i Koński Kierat (ograniczenie ruchu, porządkowanie parkowania)
– przygotowanie i przedstawienie Radzie Miasta projektu uchwały ws. ustanowienia drogi wewnętrznej na ulicach  Tkackiej, Łaziebnej i Staromłyńskiej oraz ulicach Podzamcza
– przeprowadzenie prototypowania na Podzamczu
– wdrożenie zmian strefy płatnego parkowania
– wyznaczenie miejsca dla autokarów w sąsiedztwie ul. Niepodległości – przygotowanie projektu  zagospodarowania działki przy ulicy Staromłyńska 26
– przeprowadzenie prac projektowych i konsultacyjnych dotyczących zagospodarowania ulic Tkackiej, Łaziebnej i Staromłyńskiej
– przebudowa placu Orła Białego, ulic Mariackiej i Koński Kierat – etap 1
– budowa parkingu zbiorczego w cieniu Trasy Zamkowej

Rok 2022

– zmiana organizacji ruchu wynikająca z prototypowania i wyłączenia z kategorii publicznej ulic Tkackiej, Łaziebnej i Staromłyńskiej oraz ulic Podzamcza (ograniczenie ruchu, porządkowanie parkowania),
– wprowadzenie ograniczeń w ruchu autokarów
– oddanie do użytku parkingu w cieniu Trasy Zamkowej
– budowa nowego budynku przychodni przy ul. Staromłyńskiej 26
– przebudowa placu Orła Białego, ulic Mariackiej i Koński Kierat – etap 2
– przeprowadzenie prac projektowych i konsultacyjnych dotyczących zagospodarowania ulic Podzamcza

Rok 2023

– uruchomienie nowego budynku przychodni przy ul. Staromłyńskiej 26
– realizacja budynku z funkcją parkingową w sąsiedztwie wspomnianej przychodni
– prace projektowe i konsultacyjne dotyczące zagospodarowania ulic Grodzkiej, Farnej i Sołtysiej oraz ulic Podzamcza
– zakończenie przebudowy placu Orła Białego i ulic Mariackiej i Koński Kierat
– przebudowa  ulic Tkackiej, Łaziebnej i Staromłyńskiej – etap 1

Rok 2024

– likwidacja parkingu na placu Orła Białego
– ograniczenie dostępu do ulic Tkackiej, Łaziebnej, Staromłyńskiej, Mariackiej i Koński Kierat, wynikające z uruchomienia budynku z funkcją parkingową przy ulicy Staromłyńskiej 26 (z dojazdem poprzez północny odcinek ulicy Staromłyńskiej)
– uruchomienie budynku z funkcją parkingową na ulicy Staromłyńskiej 26
– przebudowa ulic Tkackiej, Łaziebnej i Staromłyńskiej – etap 2
– przebudowa ulic Podzamcza – etap 1

Rok 2025

– zakończenie przebudowy ulic Tkackiej, Łaziebnej i Staromłyńskiej
– przebudowa ulic Grodzkiej, Farnej i Sołtysiej
– przebudowa ulic Podzamcza – etap 2

Rok 2026

– zakończenie przebudowy ulic Grodzkiej, Farnej i Sołtysiej
– zakończenie przebudowy ulic Podzamcza

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl