Trwa drugi etap przebudowy ulicy Bałtyckiej w Wielgowie. Zadanie realizowane jest w porozumieniu z radą osiedla.

Prace obejmują teren północny i południowy zlokalizowane przy ulicy Wiślanej. Budowane są alejki z kruszyw naturalnych. Powstają w miejscu tworzących się wcześniej przedeptów.

Udostępniona będzie także ścieżka edukacyjna. Wzdłuż niej ustawione drewniane rzeźby grzybów. Przy każdym znajdzie się tablica informacyjna z najważniejszymi faktami dotyczącymi poszczególnych gatunków. Pod istniejącą siłownią pod chmurką utwardzony został już teren. Dodatkowo pojawią się także ławki, kosze na śmieci. Dostawione będą lampy oświetlające kolejne fragmenty terenu.

Koszt tego etapu to około 190 tysięcy złotych brutto. Prace zakończą się na przełomie lipca i sierpnia.

W poprzednim etapie przeprowadzonym przed dwoma laty zbudowane zostało oświetlenie. Ustawione też zostały skrzynki energetyczne przy „kamiennym kręgu”.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin