Zmiany na Łęknie – co nowego?

Między innymi nowy rozkład pasów ruchu i korekta ustawień sygnalizacji świetlnej mają zwiększyć płynność przejazdu w rejonie nowego skrzyżowania i prowadzących do niego ulic.

Zmiany powstały w wyniku obserwacji i pomiarów prowadzonych w tym miejscu przez trzy wiosenne miesiące, obejmujących między innymi natężenie ruchu (w szczytowych godzinach to nawet 4500 pojazdów na godzinę) czy kierunki i rozkłady ruchu. Na tej podstawie sporządzony został projekt zmian w organizacji ruchu, który jest obecnie wprowadzany.

Zmiany w zakresie organizacji ruchu:

– nowy rozkład pasów ruchu na al. Wojska Polskiego w kierunku Głębokiego: prawoskręt, pas do jazdy na wprost, pas do jazdy na wprost i w lewo (pas ten na tarczy skrzyżowania rozdziela się na pas do jazdy w lewo i pas do jazdy na wprost);
– na wlocie z ul. Traugutta pozostają dwa pasy do skrętu w prawo, natomiast zmiana polega na tym, że z obu można skręcić w lewo (do tej pory tylko z jednego)

Zmiany w zakresie sygnalizacji świetlnej:

– skrócenie światła zielonego na wlocie z al. Wojska Polskiego w kierunku do centrum i wydłużenie światła zielonego na wlocie z ul. Traugutta;
– poprawa bezpieczeństwa na skręcie w prawo z al. Wojska Polskiego w ciąg ul. Majdańskiego w związku z przejazdem dla rowerów i przejściem dla pieszych;
– poprawa przejazdu z ul. Papieża Pawła VI w ciąg ul. Niemierzyńskiej i dalej w ciąg ul. Wszystkich Świętych;
– wprowadzenie sekundników na skrzyżowaniu ul. Arkońska – Niemierzyńska.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl