Zmiany drogowe w centrum miasta – wprowadzenie strefy 30

W najbliższych tygodniach rozpoczną się prace mające na celu uspokojenie ruchu w centrum miasta.  Bezpieczniej i spokojniej ma być w kwartale ulic:  Bogusława, Królowej Jadwigi, Jagiełły, Langiewicza i Księżnej Przybysławy. W rejonie tym wprowadzona zostanie tzw. strefa 30.

strefa 30 w centrum
Fot. UM Szczecin

Strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h są sukcesywnie wprowadzane w kolejnych śródmiejskich kwartałach. Chodzi przede wszystkim o poprawę bezpieczeństwa oraz ograniczenie przejazdów tranzytowych przez odcinki ulic z preferowaną funkcją ruchu dojazdowego i lokalnych potrzeb mieszkańców.

strefa 30 centrum
Fot. UM Szczecin

W najbliższych tygodniach rozpocznie się wprowadzanie zmian na poszczególnych odcinkach ulic.  Strefa 30 obejmie kwartał ulic: Księcia Bogusława X, Bł. Królowej Jadwigi, Władysława Jagiełły, Mariana Langiewicza i Księżnej Przybysławy.

Zostaną tam zastosowane następujące rozwiązania:
– wprowadzenie  skrzyżowań równorzędnych,
– wyznaczenia stref sugerowanych dla pieszych,
– zawężenia pasów ruchu i odgięć toru jazdy,
– zmiany sposobu parkowania.

strefa 30 w centrum
Fot. UM Szczecin

Ulice Bogusława i  Królowej Jadwigi „stracą pierwszeństwo” na dojazdach do skrzyżowań z ulicami Jagiełły i Langiewicza. Po zmianach będą to skrzyżowania równorzędne, na których obowiązuje tzw. „zasada prawej ręki”. Tarcze skrzyżowań zostaną zawężone przy wykorzystaniu oznakowania poziomego. Ruch pieszych będzie się odbywać na ogólnych zasadach ruchu drogowego, a w obrębie skrzyżowań w przestrzeni sugerowanych stref przekraczania jezdni.

Zmiany nastąpią również na skrzyżowaniu Langiewicza –Bogusława , na którym ulegnie zmianie pierwszeństwo. Nadane zostanie pierwszeństwo łamane dla ciągu ul. Langiewicza  – Bogusława (od Kopernika do Narutowicza).

strefa 30 w centrum
Fot. UM Szczecin

W większości miejsc stosowane będzie tzw. parkowanie  prostopadłe i równoległe do krawędzi jezdni, co pozwoli na optymalne wykorzystanie przestrzeni, przy jednoczesnym uporządkowaniu zasad parkowania.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl