Zlikwidują dzikie wysypiska śmieci w Szczecinie

15:01

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania zajmie się likwidowaniem dzikich wysypisk na terenie Szczecina. Szacuje się, że dotyczy to 320 miejsc. Wytypowane zostały m.in. na podstawie zgłoszeń mieszkańców, które napływają na platformę alertu miejskiego.

Zadaniem MPO będzie uprzątanie odpadów na zgłoszenie oraz ewentualne uporządkowanie terenu poprzez zagrabienie pozostawionej powierzchni. Wytypowano do tej pory 320 miejsc, które w ubiegłych latach najczęściej wymagały podobnych interwencji. Znajdują się we wszystkich dzielnicach: na Lewobrzeżu i Prawobrzeżu. Zgłaszane były m.in. poprzez platformę Alertu Miejskiego (www.alertszczecin.pl).

Podzielono je na powierzchnie: do 100 metrów kwadratowych (200 miejsc), do 500 metrów kwadratowych (70 miejsc), do 1000 metrów kwadratowych (20 miejsc) i przekraczające 1000 metrów kwadratowych (30 miejsc).

Usuwane z nich mają być odpady komunalne, poremontowe, wielkogabarytowe, pozostałości po sprzęcie elektronicznym, opony czy odpady niebezpieczne. Ma to się odbywać również przy pomocy sprzętu ciężkiego o europejskim standardzie spalin co najmniej Euro 5.

Zadaniem wykonawców będzie również umieszczanie w części lokalizacji tabliczek informujących o bezwzględnym zakazie zaśmiecania.

Na podjęcie działania MPO będzie miało od 48 do maksymalnie 96 godzin.

Maksymalny koszt tego zadania to 204 052,00 zł.

W ubiegłym roku usługa świadczona była przez SUEZ Jantra, która odebrała 247 ton odpadów.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin