Zielony Dwór i willa Grünebergów – czy jest dla nich nadzieja?

Dwa budynki, które każdego dnia odchodzą w zapomnienie i stopniowo niszczeją. Chodzi o Zielony Dwór i willę Grünebergów w Zdrojach. W ich sprawie swoje interpelacje wystosował radny miejski.

Willa Grünebergów

O informacje dotyczące przyszłości willi Grünebergów poprosił Krzysztof Romianowski, który zauważył, że: (…) zabytek niszczeje od wielu lat. Kompletnie nic się tam nie dzieje. Ponadto zapytał o to, czy Miejski Konserwator Zabytków prowadzi lub prowadził w tym budynku jakieś prace?

Odpowiedź Miasta w sprawie willi Grünebergów

Jak wyjaśnia w piśmie Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kadłubowski nadzór konserwatorski nad zabytkiem sprawuje Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Podczas ostatniej kontroli ZWKZ, która miała miejsce 11 grudnia 2023 roku wynika, nie stwierdzono zagrożenia dla zabytku, wobec czego odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych. Stan budynku jest również monitorowany na bieżąco przez ZBiLK – nie stwierdzono naruszeń ani nie odnotowano zgłoszeń włamań. Oprócz tego w latach 2019-2020 przeprowadzono przy budynku prace remontowe i zabezpieczające. Zastępca Prezydenta poinformował również, że Miasto planuje zagospodarować zabytek na cele związane z funkcją kulturalną lub społeczną. Wszelkie działania zależne są od możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych oraz wypracowania optymalnej formuły użytkowania budynku.

Zielony Dwór w Zdrojach

Tak zabytkowy budynek dziś jest postrachem. W związku z zaistniałą sytuacją bardzo proszę o informację: Czy dalej w planach jest sprzedaż tego obiektu? Jeśli tak, to jaką kwotę GMS przewiduje uzyskać ze sprzedaży? Czy GMS ma plan awaryjny na budynek po Zielonym Dworze w przypadku gdyby nie został sprzedany? – napisał w swojej interpelacji radny Krzysztof Romianowski.

Odpowiedź Miasta na interpelację

Na interpelację odpowiedziała Anna Szotkowska, Zastępczyni Prezydenta Miasta. Z odpowiedzi wynika, że Miasto trzykrotnie podjęło próbę zbycia nieruchomości. W planach jest sprzedania budynku w podobny sposób jak w przypadku olejarni to jest z warunkami ochrony zabytku wpisanego do rejestru. To oznacza, że po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego zostanie wszczęta procedura zbycia nieruchomości w drodze przetargu. Ustalony sposób zagospodarowania nieruchomości będzie miał przede wszystkim na celu ochronę zabytku i zachowanie otaczającego go parku – tłumaczy Anna Szotkowska. Z koniecznością ochrony zabytku wiąże się udzielenie bonifikaty. Wysokość ceny wywoławczej oraz wysokość bonifikaty zostaną ustalone w wyniku szczegółowej analizy, która zostanie przeprowadzona po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zobacz także:

Willa Grünebergów – jaki czeka ją los?

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl