Podsumowanie naboru wniosków do Programu Zielone Podwórka i Przedogródki Szczecina

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych zakończył nabór wniosków do Programu Zielone Podwórka i Przedogródki Szczecina. W tym roku z dofinansowania remontów chce skorzystać dziewiętnaście wspólnot mieszkaniowych. 


Nabór wniosków trwał od 4 stycznia do 1 marca br. W tym czasie zainteresowane wspólnoty mieszkaniowe mogły składać wnioski wraz odpowiednimi dokumentami. O dofinansowanie mogły się starać wspólnoty, w których znajdują się lokale komunalne lub TBS oraz które mają zawarte porozumienie na korzystanie z terenu miejskiego, przyległego do ich budynku. 

W sumie tegorocznym naborze wpłynęło dziewiętnaście wniosków, w tym piętnaście do programu Zielone Podwórka i cztery do Programu Zielone Przedogródki. Komisja rozpoczyna pracę. Po sprawdzeniu kosztorysów złożonych przez aplikujących do Programów i naniesieniu ewentualnych poprawek dokona wyboru projektów do realizacji na ten rok.  Jakie wspólnoty otrzymają dofinansowanie dowiemy się w  drugiej połowie kwietnia.

Przez ostatnie 13 lat tylko w ramach tych dwóch programów zmodernizowano w Szczecinie dwieście podwórek i przedogródków. Dzięki temu zaniedbane tereny  zmieniają się w uporządkowane i zielone  tereny, z których mogą korzystać mieszkańcy. Dofinansowaniem objęte są m.in: nowe nasadzenia, żywopłoty, trawniki, renowacja istniejącej roślinności, ławeczki, alejki, wiaty, pergole, place zabaw, itp.

W sumie Gmina pokrywa 75% kosztów inwestycji, wykonywanych przez wspólnoty. Wyjątkiem jest tworzenie placów zabaw, których koszt zostanie sfinansowany aż w 95%. 

Pierwsze Zielone Podwórka pojawiły się na mapie Szczecina w 2008 roku. Od tego momentu, dzięki wsparciu gminy, wyremontowano już 137 podwórek. W ramach tego programu, w sumie przez ostatnie 13 lat, wspólnoty otrzymały pomoc w wysokości  ponad 14,4 mln zł.

Program Zielone Przedogródki ruszył w 2015 roku tego czasu zrealizowano 63 projekty, które gmina dofinansowała kwotą ponad 4 mln zł.

Więcej  na stronie stronie internetowej.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl