Zielone Płuca Śródmieścia – projekt SBO, którego celem poprawa jakości życia mieszkańców!

Za dwa dni mija termin głosowania w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim 2024. Jednym z projektów, które czekają na Wasze głosy jest projekt  Radosława Mikołajczyka i Miłosza Kolca – „Zielone Płuca Śródmieścia”.

Jak mówią projektodawcy brak zieleni w przestrzeni publicznej zaczyna być coraz bardziej odczuwalny, w odpowiedzi na ten problem zgłosili projekt „Zielone Płuca Śródmieścia”.

Projekt nr 24 – „Zielone Płuca Śródmieścia”

Teren inwestycji obejmuje Działkę nr 8/6, Działkę nr 4/10 (okolice za kościołem Dominikanów) oraz budynek przy ulicy Unisławy 1-6.

Celem projektu jest przywrócenie zieleni do tego miejsca i poprawa jakości życia mieszkańców. Projekt ma poprawić jakość życia w mieście, ale także przyczynić się do redukcji emisji zanieczyszczeń, poprawić jakość środowiska akustycznego oraz zwiększyć dostępność ogólnodostępnych terenów zielonych.

Główne cele projektu to:

  1. Rewitalizacja istniejących terenów zielonych: Projekt zakłada poprawę stanu istniejących zieleńców, skwerów, pasów zieleni przyulicznej oraz zieleni w przestrzeni mieszkaniowej. Poprzez renowację istniejącej zieleni, uzupełnienie nasadzeń, naprawę nawierzchni alejek i placów oraz remont i konserwację lub wymianę starych elementów małej architektury, tereny te zyskają nowy wygląd oraz funkcję.
  2. Stworzenie punktów zieleni: Poprzez nasadzenia drzew, krzewów oraz innych innowacyjnych kompozycji zieleni, projekt ma na celu stworzenie przyjaznej dla mieszkańców i owadów zieleni miejskiej. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli cieszyć się lepszą jakością powietrza, miejscami do wypoczynku oraz estetycznymi kompozycjami roślin.
  3. Wspólne przestrzenie i edukacja: Projekt zakłada stworzenie wspólnych przestrzeni do wypoczynku, równych chodników w rejonie bloków oraz możliwość lokalnej edukacji przyrodniczej. To nie tylko alternatywa dla betonowych pustyni, ale także szansa na odzyskanie przestrzeni i wprowadzenie myślenia wspólnotowego w projektowaniu miejskich terenów.
  4. Nowe nasadzenia drzew: Planujemy sukcesywnie wprowadzać nowe nasadzenia drzew, dbając o zrównoważoną gospodarkę drzewostanem. Projektanci muszą jednak wybierać miejsca odpowiednie dla prawidłowego wzrostu drzew i unikać konfliktów z innymi planowanymi założeniami przestrzennymi.

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenów oraz wykonanie rewitalizacji w wybranych lokalizacjach. Przy projektowaniu uwzględniane są także umowy dzierżawy i obciążenia przesyłu.

„Zielone Płuca Śródmieścia” biorą udział w konkursie Zielonego SBO, który daje mieszkańcom możliwość decydowania o części budżetu miasta na projekty społeczne.

Ze szczegółami projektu można zapoznać się TUTAJ.

Zielone Płuca Śródmieścia
Źródło: SBO 2024

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl