ZDiTM zapłaci za prąd w 2023 roku mniej niż zakładano

Dzięki działaniom miasta ZDiTM zapłaci za prąd w 2023 roku o blisko 27 mln zł mniej niż zakładano. Energia potrzebna do zasilenia lamp ulicznych i sygnalizacji świetlnych będzie pochodzić z EcoGeneratora – szczecińskiej spalarni odpadów. 

Takie oszczędności są możliwe dzięki działaniom realizowanym w ramach programu Energia Miasta Szczecin, który zakłada uzyskanie niezależności energetycznej przez Szczecin, poprzez zwiększenie wykorzystania własnych źródeł energii. Zapewni ona miastu stabilność  cen energii i bezpieczeństwo dostaw, a także uniezależni je od czynników zewnętrznych.

Problemy z postępowaniem na energię elektryczną Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego zaczęły się w sierpniu, gdy jedyna firma, która zgłosiła się do postępowania zaproponowała kwotę o blisko 25 mln wyższą niż dotychczasowa. Jedyna firma, która stanęła do przetargu oferuje swoje usługi na rok 2023 za cenę umowną brutto 37 819 568,78 zł.

Postępowanie dotyczyło świadczenia usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie dla punktów poboru energii zasilanych z systemu dystrybucyjnego Enea Operator. Chodziło o około 820 punktów przyłączeniowych na terenie miasta:

  • zasilanie oświetlenia ulicznego oraz przejść dla pieszych – około 36 000 lamp
  • zasilanie sygnalizacji ulicznej – 141 skrzyżowań z sygnalizacją
  • zasilanie infrastruktury przystanków ( tablice SIP, biletomaty i budynki)
  • zasilanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych – 2 stacje
  • zasilanie oświetlenia nawigacyjnego na mostach
  • zasilanie Systemów Zarządzania Ruchem

Przez ostatnie lata umowy kompleksowe zawierane były na kwoty  9 571 410,17 zł – na rok 2020, 9 350 744,96 zł – na rok 2021 i 12 973 499,26 zł – na rok 2022. Na rok 2023 zaproponowano 37 819 568,78 zł.

W związku z trudną sytuacją zapadła decyzja o podziale postępowania na dwie części.

W październiku ZDiTM wysłał zaproszenie do ENEA Operator na złożenie oferty z wolnej ręki na Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie dla punktów poboru energii zasilanych z systemu dystrybucyjnego Enea Operator. Dzięki negocjacjom ZDiTM zawrze 822 umowy dystrybucyjne, jednak wciąż niewiadomą pozostawała sama sprzedaż.

Do przetargu z końca października na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie dla punktów poboru energii zasilanych z systemu dystrybucyjnego Enea Operator nie zgłosił się nikt. W związku z tym zostało wysłane zaproszenie do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. na złożenie oferty z wolnej ręki. Na początku grudnia udało się podpisać umowę na pierwsze pół roku 2023 ze stawką netto 0,25zł/kWh, to nawet mniej niż to co ZDiTM płaci obecnie.

Na podstawie zużycia prądu z 2021 roku i stawek za rok 2022 szacuje się, że dystrybucja może kosztować ZDiTM około 4mln złotych. Dokładną kwotę poznamy jednak 17 grudnia, kiedy to Prezes URE zatwierdzi stawki. Różnica jest jednak ogromna! Mogło być 37 mln, a szacunek wskazuje, że będzie to niespełna 10mln zł.

Od nowego roku lampy uliczne i sygnalizacje świetlne w całym Szczecinie zaświecą dzięki odpadom

Z tańszej energii elektrycznej wyprodukowanej przez EcoGenerator skorzysta też Technopark Pomerania. To pierwsze większe umowy, które umożliwią spalarni zasilenie jednostek Gminy Miasto Szczecin.

Do tej pory szczeciński Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. mógł jedynie produkować energię elektryczną z odpadów i przekazywać ją do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej. W maju 2022 roku ZUO uzyskał od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na obrót energią elektryczną. Efektem jest zawarcie umów z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego oraz ze Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, które zaczną obowiązywać od przyszłego roku. Pierwsza umowa została podpisana na pół roku. Przez sześć miesięcy EcoGenerator zapewni ZDiTM-owi ponad 7, 715 tys. MWh.

Kolejną miejską jednostką, która pozyska prąd od EcoGeneratora jest Technopark Pomerania. Tutaj szacunkowa ilość energii elektrycznej wyprodukowanej na potrzeby tego podmiotu wyniesie 2, 7 tys. MWh. Umowa ma obowiązywać cały 2023 rok.

EcoGenerator to jedna z najnowocześniejszych spalarń w Europie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów znajduje się na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie, działa od grudnia 2017 roku. To jedna z najnowocześniejszych spalarń w Europie, wykorzystująca tzw. mokry system oczyszczania spalin. W sposób bezpieczny dla środowiska przetwarza odpady komunalne w energię cieplną i elektryczną, która trafia do tysięcy gospodarstw domowych. Wydajność zakładu to 176 tys. ton rocznie. Przez cztery lata działalności EcoGenerator wyprodukował ponad 2,1 mln GJ ciepła. Tylko w 2021 roku było to ponad 687 tys. GJ. Wyprodukowana od 2018 do 2021 roku energia elektryczna natomiast sięga ponad 311 tys. MWh. Sam 2021 rok zakład zamknął z wynikiem ponad 76,7 tys. MWh.

Docelowo, z EcoGeneratora może pochodzić aż 65 proc. Energii niezbędnej do funkcjonowania miasta. Pozostałą część mają zapewnić planowane miejskie farmy fotowoltaiczne, lub inne alternatywne źródła. Szczecin posiada w swoich zasobach tereny, które są obecnie weryfikowane pod kątem odpowiednich warunków (m.in. nachylenie i nasłonecznienie) oraz możliwości przyłączenia do sieci energetycznej. Pokryte panelami fotowoltaicznymi mogłyby  wytwarzać nawet 45 tys. MWh prądu rocznie.  W efekcie farmy, lub inne alternatywne źródła energii, razem z EcoGeneratorem będą w stanie pokryć całkowicie zapotrzebowanie Miasta na prąd i zapewnić Szczecinowi niezależność energetyczną.

Zobacz także:

Działania miasta zmierzające do niezależności energetycznej!

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl