Zdewastowano zabytkową bramę z początku XX wieku

Sprawą dewastacji zabytkowego ogrodzenia oraz bramy cmentarza przy ulicy Chocimskiej zajął się również Miejski Konserwator Zabytków, który ocenił skalę zniszczeń i zapowiada zawiadomienie organów ścigania.

Niestety charakterystyczna łukowa brama z początku XX w. obrócona została w perzynę – mówi Michał Dębowski, Miejski  Konserwator Zabytków. – Wszystko wskazuje na to, że do zniszczeń doszło w wyniku nieumiejętnego operowania ciężkim sprzętem budowlanym.

MKZ jest również w kontakcie z właścicielem zabytkowego cmentarza – proboszczem miejscowej parafii rzymskokatolickiej, a inżynier kontraktu budowy kolejowej w sąsiedztwie został wezwany do złożenia szczegółowych wyjaśnień dotyczących przyczyn i okoliczności zdarzenia. W trakcie przygotowywanie jest zawiadomienie do organów ścigania w związku z uszkodzeniem zabytku.

Źródło: UM Szczecin

Będę robił wszystko co w mojej mocy, aby udało się odtworzyć zniszczoną bramę i fragment ogrodzenia w ramach realizowanej inwestycji, choćby ze środków pochodzących z ubezpieczenia wykonawcy – dodaje Michał Dębowski.

 

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl