Zaświadczenia na zakup węgla na preferencyjnych warunkach

We wtorek, 8 listopada br. Miasto rozpocznie wydawanie zaświadczeń  potrzebnych do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.

Kto ma prawo do otrzymania zaświadczenia?

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 r. poz. 2236),  do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach uprawnione są gospodarstwa domowe:

  •  na rzecz których wypłacony został dodatek węglowy;
  •  których wniosek o wypłatę dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony przez Szczecińskie Centrum Świadczeń;
  •  które nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a spełniają warunki uprawniające do jego otrzymania, opisane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Osoby, które spełniają jeden z tych warunków i będą chciały dokonać  zakupu węgla na preferencyjnych warunkach powinny złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia.

Sposób składania wniosku

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć od 8 listopada 2022 r.:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 – sala P012 (lewe skrzydło, wejście pod schodami) lub w Fili Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin – sala 20, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30;
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin – Wydział Ochrony Środowiska, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

Wcześniejsze wnioski

Szczecinianie, którzy wcześniej złożyli wniosek o dodatek węglowy w Szczecińskim Centrum Świadczeń i został on pozytywnie rozpatrzony, otrzymają zaświadczenie uprawniające do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach od razu.  Pozostałe osoby otrzymają zaświadczenie  w terminie 14 dni. Zaświadczenie uprawnia do jednorazowego zakupu 1,5 tony węgla.

Wzór wniosku

Wzór wniosku do pobrania dostępny jest na stronie: TUTAJ

W miejscu przyjmowania wniosków są one dostępne również w wersji papierowej.

Informacje na temat wydawania zaświadczeń udzielane są pod numerem tel.: 91 42 45 000.

Szczecin prowadzi rozmowy z wyspecjalizowanymi podmiotami zewnętrznymi, mogącymi podjąć się sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach, określonych w ustawie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl