Zasady odwiedzin w szpitalu na Pomorzanach w czasie pandemii

08:38

Przywrócone zostają odwiedziny pacjentów w Szpitalu Klinicznym nr 2 w Szczecinie. Dotyczą one pacjentów długo hospitalizowanych (tj. powyżej 5 dni) oraz w stanach terminalnych. Osoby odwiedzające, dla bezpieczeństwa swojego, pacjentów i personelu, będą musiały się stosować do szczególnych zasad w zakresie realizacji odwiedzin.

Zasady odwiedzin zostały opracowane na podstawie „Rekomendacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19 w związku z postępem realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 z dnia 6.09.21 r.”.

Pełną wersję zasad zamieszczono TUTAJ

 SKRÓT ZASAD  DOTYCZĄCYCH ODWIEDZIN w SPSK-2 w CZASIE PANDEMII

 • Odwiedziny w klinikach / oddziałach SPSK-2 mogą być odbywane jedynie przez:
  • osoby zdrowe, bez narażenia, 2-krotnie zaszczepione przeciw COVID-19, jeżeli od szczepienia minęły co najmniej 2 tygodnie;
  • osoby zdrowe, bez narażenia, które przechorowały COVID-19 w okresie ostatnich 6 miesięcy;
  • osoby zdrowe, bez narażenia, które posiadają aktualny negatywny wynik testu w kierunku COVID-19 (PCR lub antygenowy), wykonany nie wcześniej niż 48 h przed dniem odwiedzin.
 • Wyjątek stanowią sytuacje szczególne, dotyczące pacjentów w stanie terminalnym oraz rodziców noworodków hospitalizowanych w Klinice Patologii Noworodka. O takich odwiedzinach decyduje indywidualnie Lekarz Kierujący Kliniką / Oddziałem. W Klinice Patologii Noworodka obowiązuje odrębna procedura dot. odwiedzin (zamieszczona w zakładce Kliniki Patologii Noworodka).
 • W przypadku pacjenta z rozpoznaniem COVID-19 nadal obowiązuje zakaz odwiedzin – w sytuacji hospitalizacji pacjenta w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, pacjentów terminalnych, możliwość odwiedzin jest ustalana indywidualnie z Lekarzem Kierującym / Lekarzem Dyżurnym.
 • Odwiedziny mogą odbywać się wyłącznie według harmonogramu odwiedzin prowadzonego indywidualnie przez każdą z jednostek – W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z daną jednostką – numery telefonów podane są w zbiorze zasad na www.
 • Osoba odwiedzająca podczas odwiedzin musi mieć ze sobą dokument potwierdzający wykonanie u niej pełnego cyklu szczepień przeciw COVID-19 lub Unijny Certyfikat COVID z tytułu przebycia zakażenia lub dokument potwierdzający uzyskanie negatywnego wyniku testu w wyżej wymienionym terminie.
 • Odwiedziny powinny odbywać się w godzinach popołudniowych – po godz. 14:00.
 • Jednoczasowo dopuszcza się odwiedziny 1 osoby bliskiej u 1 pacjenta – czas odwiedzin nie może przekroczyć 30 minut.
 • W celu ograniczenia ryzyka zakażenia działu wydziela się tzw. „miejsce odwiedzin”, poza salą chorych, w przestrzeni ogólnodostępnej dla pacjentów. Jeżeli stan zdrowia pacjenta nie pozwala na opuszczenie przez niego sali, odwiedziny mogą wyjątkowo odbywać się na sali chorych, za parawanem lub przesuwną kotarą.
 • Osoba odwiedzająca podczas wejścia do kliniki / oddziału stosuje się do zaleceń personelu medycznego (m.in. obowiązuje noszenie maski, zakrywającej usta i nos oraz dezynfekcja rąk przed i po odwiedzinach).
 • Przed odwiedzinami osoba odwiedzająca jest zobowiązana do wypełnienia i podpisania ANKIETY TRIAŻOWEJ , która decyduje o możliwości odbycia odwiedzin.
 • Osoba odwiedzająca może przynieść pacjentowi tylko niezbędne rzeczy osobiste, środki higieny,, ale tylko po wcześniejszym uzgodnieniu tego z osobą wyznaczoną przez klinikę / oddział w kwestii odwiedzin.
 • W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów / pracowników SPSk-2 odwiedziny mogą zostać zawieszone przez Dyrektora SPSK-2.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl