„Zaopiekowani” – skorzystaj ze wsparcia w ramach projektu

08:40
„Zaopiekowani”
źródło: canva.com

„Zaopiekowani” to projekt, który ma pomóc poradzić sobie w sytuacji, w której czujemy się bezradni i zdezorientowani w obliczu choroby.  Wsparcie w ramach projektu jest darmowe i udzielane niezależnie od wieku.

„Zaopiekowani” – co wiadomo o projekcie?

„Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” to projekt, który realizuje Gmina Miasto Szczecin w partnerstwie z Fundacją „Pasja” z Łobza oraz Fundacją Pomocy Chorym na Zanim Mięśni im. Piotra Karlińskiego. Realizatorami projektu ze strony Gminy Miasta Szczecin są Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie oraz MOPR.

Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwój i zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niesamodzielnych, w tym osób niepełnosprawnych oraz wsparcie opiekunów faktycznych w zakresie poradnictwa czy opieki wytchnieniowej.

W ramach projektu działa centrum wsparcia dla opiekunów faktycznych, w którym działają m.in. świetlica wytchnieniowa czy wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. W ramach działań świadczone są również usługi opiekuńcze czy opiekuńcze usługi sąsiedzkie.

Centrum wsparcia „Niezapominajka”

„Niezapominajka” to miejsce, w którym opiekunki i opiekunowie osób niesamodzielnych mogą korzystać m.in. z porad i wsparcia. Osoby, które zajmują się osobami z niepełnosprawnością mogą otrzymać wsparcie w formie indywidualnego poradnictwa z zakresu wsparcia psychologicznego, porad prawnych, porad socjalno-ekonomicznych oraz opiekuńczych.

Dodatkowo w Centrum organizowane są szkolenia grupowe dotyczące m.in. metod i technik pracy z osobami niesamodzielnymi, opieki i pielęgnacji, technik terapeutycznych, umiejętności komunikacji i organizacji czasu wolnego oraz metod i technik radzenia sobie ze stresem. Prowadzone tu są także grupy samopomocowe oraz grupy terapeutyczne dla osób niesamodzielnych. Wsparcie jest udzielane w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.

„Zaopiekowani” – wypożycz sprzęt rehabilitacyjny

Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00. Można tu wypożyczyć sprzęt wspomagający, rehabilitacyjny oraz pielęgnacyjny.

Dostępne są również podpórki, chodziki czy balkoniki rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, podnośniki wannowe oraz inny sprzęt wspomagający czynności higieniczne, a także różnego rodzaju sprzęty rehabilitacyjne. Wypożyczalnia także prowadzona jest w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17.

Każdy uczestnik projektu ma możliwość skorzystania z minimum 3 godzin doradztwa z wybranego przez siebie zakresu tematycznego. Zajęcia odbywają się w małych grupach, w sposób zapewniający indywidualne podejście do problemów opiekunów. Możliwe jest także realizowanie doradztwa w warunkach domowych, także w obecności osoby chorej. Doradza udzielają specjaliści z danej dziedziny, a są to m.in. dietetyk, pielęgniarka czy psycholog.

Jaką pomoc możesz otrzymać?

Każdy Opiekun chorującej osoby może otrzymać doradztwo w zakresie:

– pielęgnacji osoby chorej przewlekle (higiena i pielęgnacja, profilaktyka przeciwodleżynowa, zmiana bielizny, itp.),

– żywienia osoby chorej przewlekle (dieta chorego, zasady i sposoby odżywiania, żywienie w alergiach i nietolerancjach pokarmowych, suplementacja w diecie itp.),

– rehabilitacji (sposoby podnoszenia i przenoszenia chorego, ćwiczenia do wykonania w domu dla opiekuna i podopiecznego, itp.),

– wsparcia psychologicznego (trudności psychologiczne wynikające z opieki nad osobą chorą, skutki psychologiczne i fizyczne długotrwałej opieki nad bliskimi oraz radzenie sobie z nimi, itp.).

Każdy uczestnik projektu (opiekun) ma  możliwość skorzystania z co najmniej 3 godzin doradztwa z wybranego przez siebie zakresu tematycznego. Zajęcia odbywają się w małych grupach, w sposób zapewniający indywidualne podejście do problemów opiekunów. Możliwe jest także realizowanie doradztwa w warunkach domowych, także w obecności osoby chorej. Doradztwa udzielą specjaliści z wybranej dziedziny tj. dietetyk, pielęgniarka, fizjoterapeuta czy też psycholog.

Jak zgłosić się do projektu?

Aby wyrazić chęć udziału w projekcie wystarczy pobrać zgłoszeniowe, który jest dostępny na stronie internetowej miesnie.szczecin.pl. Wnioski można składać elektronicznie za pomocą adresu e-mail doradztwo@miesnie.szczecin.pl oraz osobiście w siedzibie Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni lub za pośrednictwem poczty na ul. Wyszyńskiego 9/U2, 70-200 Szczecin.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnością.

Materiały do pobrania:
Wniosek o objęcie wsparciem
Ulotka informacyjna

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl