Zamiast muzeum powstanie niekonwencjonalne centrum nauki

Morskie Centrum Nauki w Szczecinie nie będzie oddziałem Muzeum Narodowego w Szczecinie, ale osobną instytucją. Zgodę wyrazili radni województwa. 

Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego za utworzeniem osobnej jednostki przemawia specyficzny, unikalny i szeroki zakres działalności instytucji, który byłby trudny do zorganizowania w formie jednego z kilku działów Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Według pierwszych koncepcji utworzenia tej instytucji dominującą funkcją miało być muzeum, ale czasy się zmieniają, centrum będzie pełniło w głównej mierze funkcję naukową, będzie morską opowieścią. Wielkim orędownikiem powstania Centrum Nauki był prof. Jerzy Stelmach. Tego typu instytucje powstają jako odrębne byty po to, by budować nową jakość, a nie konserwować zastane wartości. Mają inny charakter i wyzwania – mówił marszałek Olgierd Geblewicz, apelując do radnych o jednomyślność.

Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie

Prof. Jerzy Stelmach ma ogromne zasługi dla popularyzacji nauki wśród młodzieży szkolnej. Ze swoimi pomysłami wyprzedzał epokę. Nazwanie jego imieniem Morskiego Centrum Nauki jest najlepszym dowodem pamięci dla roli, jaką odegrał w naszym środowisku – mówił prof. Edward Włodarczyk, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, gość honorowy obrad. Jak podkreślał, zachodniopomorskie środowisko akademickie jest przychylne idei utworzenia centrum nauki i zadeklarował wsparcie przy jego powstawaniu oraz funkcjonowaniu.

Multimedialna placówka naukowo-edukacyjna

film pochodzi z profilu marszałka Olgierda Geblewicza na FB

Morskie Centrum Nauki poświęcone będzie m.in. żegludze i szkutnictwu oraz jego historii na Bałtyku.  Obiekt będzie wyposażony w wystawę stałą, zawierającą interaktywne elementy nauki i techniki. Motywem przewodnim centrum będzie morze – temat pozwalający na atrakcyjną prezentację zagadnień z zakresu m. in. fizyki, matematyki, astronomii, geografii, medycyny, techniki, socjologii, historii, czy sztuki. Prezentowane tam będą różnorodne zjawiska związane z żeglugą, falami, rybołówstwem, czy życiem portu. Sercem placówki będzie wystawa zawierająca obiekty historyczne oraz interaktywne, samoobsługowe eksponaty pozwalające na przeprowadzanie doświadczeń. Program centrum będą dopełniały projekcje w planetarium, zajęcia w laboratoriach i warsztatach, pokazy eksperymentów, czy spotkania z ciekawymi ludźmi.

W czerwcu tego roku zaprezentowana została ostateczna koncepcja architektoniczna obiektu. Będzie mieścił prawie 3,6 tys. m2 ekspozycji, trzy poziomy wystawiennicze, salą konferencyjną, dwie sale edukacyjne, planetarium na 60 osób i duży taras na dwie sale edukacyjne, planetarium na 60 osób i duży taras na dachu. Bryła o wysokości 14 metrów nawiązywać będzie do kadłuba statku. W obiekcie prezentowane będą najnowsze osiągnięcia naukowe zachodniopomorskich uczelni.

Szacujemy, że miesięcznie centrum nauki na Łasztowni odwiedzać będzie 100 tys. osób i są to ostrożne szacunki – mówił pełnomocnik ds. MCN Witold Jabłoński.

W grudniu tego roku ma zostać wybrany wykonawca, a rozpoczęcie prac budowlanych przewidywane jest na 2018 rok.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl