Zakończył się remont filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu

13:19

Zakończył się remont Sali Biura Obsługi Interesantów przy ul. Rydla. W najbliższy poniedziałek filia Urzędu Miasta rozpocznie pracę w zmodernizowanej części budynku. W związku zaplanowanym przeniesieniem do nowych pomieszczeń, w piątek (20.01. br.) interesanci będą obsługiwani tylko do godziny 14:00.

Sala BOI 23 stycznia br. rozpocznie działalność w nieużywanej dotąd części budynku, zakupionej przez miasto w 2015 roku. Sala została przygotowana na wzór Sali 62 w gmachu urzędu przy pl. Armii Krajowej.

W celu poprawy warunków obsługi mieszkańców prawobrzeża, w filii urzędu uruchomiono nowe stanowiska m.in. do obsługi mieszkańców w zakresie spraw obywatelskich (meldunki, dowody osobiste) i komunikacyjnych (rejestracja pojazdów, prawa jazdy), a także Urzędu Stanu Cywilnego.

W ramach modernizacji powstały nowe okienka dedykowane działalności gospodarczej, sprawom związanym z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Stanowiska okienkowe oraz USC objęte zostały nowym systemem przywoławczym. W filii nadal udzielana będzie pomoc prawna. Tak jak dotychczas będzie można zasięgnąć porady Miejskiego Rzecznika Konsumentów czy Wydziału Księgowości.

Zakres prac obejmował m.in. wyburzenie ścian, wymianę stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie wentylacji i klimatyzacji. Modernizacji poddano system kolejkowy oraz alarmowy. W ramach remontu zainstalowano także monitoring.

Modernizacja filii urzędu miasta na Prawobrzeżu wykonała firma Skanska S.A. Wartość prac to ponad 2,2 miliona złotych. 

Źródło: Urząd Miasta Szczecin