Zakończenie kolejnej trasy rowerowej: z Kijewa do Jezierzyc [zdjęcia]

Trasa z Kijewa do Jezierzyc to szczeciński fragment dużej inwestycji rowerowej tzw. Trasy Pojezierzy Zachodnich. Trasa już w wakacje biła rekordy popularności wśród amatorów dwóch kółek ale teraz inwestycja została formalnie zakończona.

Biegnącą  z Kijewa do Jezierzyc trasa to szczeciński fragment tzw. Trasy Pojezierzy Zachodnich. Jej budowa trwała od lutego, a ostatnim etapem inwestycji były nasadzenia, dzięki którym wzdłuż drogi pojawiło się  49 drzew i 220 krzewów. Dodatkowo, jeszcze w tym roku, przy trasie powstanie miejsce odpoczynku dla rowerzystów, z wiatą, ławkami i stojakami na rowery.

Nowa ścieżka rowerowa o łącznej długości 9,3 km, biegnie od ulicy Dąbskiej, przez tereny leśne i dalej wzdłuż ulic: Trzcinowej, Uczniowskiej, Kołbackiej, Buczynowej, Mostowej, Wiewiórczej, aż do ulicy Gościnnej w Jezierzycach. W zależności od odcinka jest  wykonana z nawierzchni bitumicznej lub kruszywa. Fragmentami jest  również poprowadzona w formie pasów rowerowych, po istniejącej nawierzchni.

Fot. Materiały prasowe

Przedsięwzięcie to jest częścią projektu pn.  „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich”, realizowanego na mocy porozumienia z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.6. Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl