Zagrożenie wścieklizną w trzech dzielnicach Szczecina. Psy tylko na smyczy!

Zgodnie z rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii, Śródmieście (wzdłuż wschodniej granicy Odry zachodniej), Zachód i Północ Szczecina to obszary zagrożone wystąpieniem wścieklizny zwierząt.

Na obszarach zagrożonych jest nakaz wyprowadzania psów na smyczy (z wyjątkiem ogrodzonych miejsc – wybiegów dla psów). Dotyczy on mieszkańców i osób przebywających czasowo na wskazanym terenie, właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów, a także służby leśnej, zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl