Zagrożenie pożarowe w szczecińskich lasach

Od początku roku do 12 maja br. na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie wybuchło już 139 pożarów, na powierzchni 31,86 ha. Dodatkowo leśnicy interweniowali przy 38 pożarach traw i nieużytków bezpośrednio zagrażających lasom. Niestety, wiosenna pogoda sprzyja rozprzestrzenianiu się pożarów.

fot. RDLP Szczecin

Jak przyznaje Maciej Lipka z RDLP Szczecin: „Okres majowego wypoczynku jest szczególnie trudny dla służ leśnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe lasów. To właśnie w pierwszych dniach maja powstaje statystycznie najwięcej pożarów na terenach leśnych„.

fot. RDLP Szczecin

W najbliższych dniach przewidywane są wysokie temperatury powietrza oraz niewielka ilość opadów, przez co zagrożenie pożarowe rośnie. Co więcej, aż 99% wszystkich pożarów spowodowanych jest przez człowieka, przez jego celowe działanie lub jego lekkomyślność. Leśnicy apelują o zachowanie ostrożności podczas pobytu w lesie. Na terenach leśnych zabrania się rozpalania ognisk, grilli oraz palenia papierosów.

W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższą jednostkę straży pożarnej lub pracowników Służby Leśnej.

Aktualne zagrożenie pożarowe lasu można sprawdzić TUTAJ 

Inwestycje nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

W tym sezonie leśnicy mają do dyspozycji 56 obiektów o wysokości 32 – 60 m wysokości, tj. 48 wyposażonych w kamery i 8 dostrzegalni tradycyjnych z obserwatorem, z których prowadzona jest wczesna detekcja lasów przed pożarami.

fot. RDLP Szczecin

Maciej Lipka potwierdza, że „Wieże TV i dostrzegalnie pożarowe, które pokrywają obszar naszej dyrekcji zwykle oddalone są od siebie o kilkanaście kilometrów. Położone są one w miejscach zapewniających najlepsze pole widzenia. W każdym z 35 nadleśnictw uruchomiliśmy Punkty Alarmowo-Dyspozycyjne, które uzupełniają system przeciwpożarowy lasów. Praca obserwatorów i dyspozytorów to niezwykle odpowiedzialna praca – to od nich zależy bezpieczeństwo lasów„.

W każdym z 35 nadleśnictw codziennie w gotowości utrzymywanych jest 35 samochodów patrolowo-gaśniczych oraz 5 samolotów gaśniczych i jeden patrolowy. Dodatkowo w czujności pozostanie blisko 200 leśników.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl