Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ogłosił konkurs na opracowanie nowego kampusu uczelni

Bardzo nowoczesne sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe i badawcze. Czytelnia w formie otwartej strefy do projektowania i nauki, strefa fabrykacji, studencki foodport oraz relaksująca przestrzeń pełna zieleni. Tak właśnie będzie prezentował się nowy gmach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, który powstanie w sąsiedztwie Wydziału Elektrycznego ZUT przy ul. 26 Kwietnia.

Przestrzeń ma być inspirująca, innowacyjna, elastyczna, dostępna i wspomagająca przeprowadzane tam procesy naukowe i dydaktyczne – to można przeczytać w ogłoszeniu na stronie konkursu.

Zaczyna się konkurs

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Szczecin ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na najlepszy projekt dla nowego budynku Wydziału Informatyki przy ul. 26 Kwietnia.

Prof. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, powiedział, że: Planowana inwestycja, to część strategii, która zakłada m.in. konsolidację kampusów naszego uniwersytetu. Chcemy, aby ten nowy budynek był ważną częścią miasta i wpisywał się w krajobraz Szczecina – podnosił jego akademickość oraz był znakiem tego, że nasz uniwersytet ma wpływ na technologiczną przyszłość Polski.

Opis inwestycji

Nowa przestrzeń, która ma być zagospodarowana na potrzeby dydaktyczno-badawcze. To jeden z elementów realizacji strategii rozwoju uczelni, która ściśle odpowiada na potrzeby branżowe Pomorza Zachodniego.

Zakłada ona m.in. integrację potencjału technologii teleinformatycznych (ICT – Information and Communication Technologies), w ramach Akademickiego Kampusu ICT, czyli połączenia dwóch budynków Wydziału Informatyki, które obecnie zlokalizowane są przy ul. Żołnierskiej 49 i 52. Nowy gmach wydziału ma powstać przy ul. 26 Kwietnia w sąsiedztwie Wydziału Elektrycznego.

Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, prof. Jacek Wróbel, stwierdza: Ultranowoczesny gmach Wydziału Informatyki, stanowić będzie unikatowe w skali regionu połączenie potencjału naukowo-badawczego ze strefami fabrykacji (FabLabs), w których przedsiębiorstwa oraz start-upy technologiczne będą miały dostęp do naszej infrastruktury. Oprócz budowy nowoczesnego obiektu mamy w planach wykonanie zagospodarowania terenu całej działki. Na Akademickim Kampusie ICT powstaną również miejsca parkingowe oraz relaksująca przestrzeń pełna zieleni.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 160 mln złotych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do dnia 16.01.2023 r. do godziny 15.00. Szczegóły na temat konkursu znajdują się na stronie: https://www.konkurswi.zut.edu.pl

Nowy gmach ma być gotowy na przełomie 2026/2027 r.

Szczegóły: https://epk.sarp.pl/#/PublicContestPreview/c4b5943f-a6d5-4113-bf48-c43b2668f8c8

nowy kampus
Fot. ZUT
nowy kampus
Fot. ZUT
nowy kampus
Fot. ZUT
nowy kampus
Fot. ZUT
nowy kampus
Fot. ZUT

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl