Za oblewanie przechodniów wodą w Dyngusa grozi mandat

13:34
Fot.: Silar/Wikimedia.org (CC BY-SA 3.0)

Święta tuż, tuż. Warto pamiętać, że w ten szczególny czas należy zachować umiar, nie tylko w jedzeniu.

Poniedziałek wielkanocny jest dniem, w którym – zgodnie z tradycją – każdy może zostać oblany wodą. Nie wszystkim jednak zwyczaj ten się podoba. Mimo, że zwyczaj oblewania się wodą w drugi dzień Świąt Wielkanocnych na trwale wpisał się w polską tradycję i wydawać by się mogło, że nie jest to czyn zabroniony, brak umiaru może stać się podstawą do uznania takiego zachowania jako wykroczenia.

Coraz częściej bowiem zwyczaj oblewania wodą staje się okazją do chuligańskich wybryków, które nie mają zbyt wiele wspólnego z pielęgnowaniem tradycji. W takim przypadku czyn ten może spełniać znamiona wielu wykroczeń.

Niepożądane przez nas zachowania mogą zostać zakwalifikowane jako zakłócanie spokoju i porządku publicznego, spowodowanie niebezpieczeństwa przez wyrzucanie przedmiotów (np. rzucanie z balkonu balonów z wodą) i wylewanie płynów bądź jako nieobyczajny wybryk. I tu zastosowanie mają artykuły z Kodeksu Wykroczeń: art. 51§2 i art.75.

Za bezmyślne, chuligańskie oblewanie wodą przechodniów straż miejska i policja może nałożyć mandat w wysokości do 500 zł. Gdy zachowanie to zostanie zakwalifikowane jako naruszenie nietykalności cielesnej, grodzić nam może kara nawet do roku pozbawienia wolności. Za zniszczenie mienia grozi natomiast kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Jeśli wskutek oblewania wodą dojdzie do zniszczenia mienia (w zależności od wartości zniszczonego mienia) czyn taki może zostać potraktowany jako przestępstwo lub wykroczenie. Gdy sprawa znajdzie swój finał w sądzie, osoba która popełniła czyn zabroniony może zostać zobowiązana do zapłaty odszkodowania.

Z kolei oblewanie samochodów, wlewanie wody do środka pojazdu (zdarzały się takie sytuacje) stanowić może wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Straż Miejska w ramach służby pełnionej w tym dniu będzie patrolować ulice oraz zwracać szczególną uwagę na grupy młodzieży i interweniować w przypadku występowania niepożądanych zachowań skierowanych na przechodniów czy przejeżdżających pojazdów.

Rodzice w tym dniu powinni zwrócić szczególną uwagę na to, co robią ich pociechy. Należy przestrzegać młodzież przed ewentualnymi konsekwencjami ich wybryków i uczyć, że przy polewaniu wodą należy zachować umiar i zdrowy rozsądek, aby ten świąteczny zwyczaj nie przekraczał granic dobrego smaku i zabawy.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin