XLIII zwyczajna sesja Rady Miasta za nami – zmiany w budżecie miasta i zmiany w podatkach

Zmiany w tegorocznym budżecie Miasta, uchwały dotyczące darowizny dla szczecińskiej Akademii Sztuki oraz stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych. Między innymi takimi tematami zajęli się szczecińscy radni podczas ostatniego posiedzenia Rady Miasta.

Korekta budżetu gminy

Projekt zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok obejmuje:

  • zwiększenie dochodów o kwotę 37 928 303 zł,
  • zmniejszenie wydatków o kwotę 46 071 697 zł.

Przedłożony dokument wiąże się z koniecznością dofinansowania najbardziej wrażliwych sfer w realizacji wydatków. Zmiana wynika przede wszystkim z dostosowania harmonogramów płatności do harmonogramów realizacji robót majątkowych – powiedziała Dorota Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta Szczecin.

Większość dodatkowych pieniędzy zostanie przeznaczona na transport publiczny i oświatę. Ma to związek ze znacznym wzrostem cen paliw i energii elektrycznej oraz zmianami w strukturze zatrudnienia.

Zmiany stawek podatków

W związku z wysokimi wskaźnikami inflacji maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną w 2023 roku o 11,8%. Dzięki podwyżkom dochód miasta ma zwiększyć się o 23 mln zł. Pozwoli to zmniejszyć straty spowodowane przez działania i decyzje władz centralnych, które negatywnie odbijają się na finansach Szczecina.

Roczny podatek od budynków mieszkalnych wzrasta z 0,89 zł do 1 zł za m kw. Z kolei dla budynków wykorzystywanych na działalność gospodarczą – z 25,74 zł do 28,78 zł, a dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – z 5,25 zł do 5,87 zł za m kw.

Przykładowe wyliczenia nowych stawek podatku od nieruchomości:

  • mieszkanie 50 m kw. plus udział w gruncie 30 m kw. – wzrost podatku o 7,60 zł rocznie,
  • dom 150 m kw., działka 500 m kw. – wzrost podatku o 51,50 zł rocznie,
  • garaż (budynki pozostałe) – wzrost podatku o 30,90 zł rocznie,
  • działalność gospodarcza lokal o powierzchni 100 m2 plus udział w gruncie 50 m kw. – wzrost podatku o 310,50 zł rocznie,
  • działalność gospodarcza – budynek 1000 m kw., działka 2000 m kw. – wzrost podatku o 3 300,00 zł rocznie.

Działka dla Akademii Sztuki

Radni zdecydowali również o dokonaniu darowizny na rzecz Akademii Sztuki. Chodzi o zabudowaną nieruchomość gruntową położoną przy ul. Łaziebnej. Działka o powierzchni 278 m² zostanie przeznaczona na budowę i utrzymywanie  pomieszczeń dla uczelni. Zgodnie z przedstawionym projektem pn. „Centrum Sztuki Łaziebna”, zagospodarowanie nieruchomości polegać ma na zabudowie pomiędzy budynkiem przy pl. Orła Białego 1, a budynkiem przy ul. Łaziebnej 1. Opracowana koncepcja zakłada powstanie w planowanym obiekcie między innymi: przestrzeni wystawienniczej wraz z pomieszczeniami magazynowymi; wielofunkcyjnej sali widowiskowej na ok. 150 miejsc wraz z profesjonalnym zapleczem, umożliwiającej m.in. realizację koncertów, pokazów filmowych, spektakli teatralnych; przestrzeni biurowej; przestrzeni gastronomicznej; przestrzeni noclegowej dla gości i rezydentów; pomieszczeń technicznych.

Pozostałe uchwały

Podczas sesji zapadły także decyzje dot. między innymi: wydania opinii o lokalizacji kasyna, ustanowienia nowego pomnika przyrody przy ul. Grzymińskiej oraz wyrażenia zgody na zbycie akcji w spółce InwestStar S.A.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych uchwał oraz szczegółowe wyniki głosowań dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl