Uwaga! W najbliższy weekend na obu nitkach ul. Gdańskiej zmieni się organizacja ruchu. Pod wiaduktem wykonywane są nowe filary. Trwa wzmacnianie konstrukcji, prace toczą się również w sąsiedztwie modernizowanej estakady.

Prace mostowe toczą się jednocześnie na obu jezdniach Estakady Pomorskiej (północnej i południowej).

wzmacnianie konstrukcji
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Na jezdni północnej trwa przygotowywanie na rozebranym fragmencie powierzchni betonowej pod ułożenie izolacji. Wykonana zostanie następnie reprofilacja oraz warstwa gruntująca.

Dodatkowo prowadzone są prace związane z prefabrykacją zbrojenia dla nowych podpór obiektu.

wzmacnianie konstrukcji
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Na jezdni południowej trwa oczyszczenie powierzchni betonowej ze starej izolacji. Osadzane są nowe elementy odwodnienia – wpusty i sączki.

Prowadzone są również prace przy prefabrykacji zbrojenia dla nowych podpór pod jezdnią północną, oraz przy wykonywaniu wzmocnienia stref podporowych.

wzmacnianie konstrukcji
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Prowadzone są również prace naprawcze powierzchni betonowej pozostałych podpór i przęseł.

W ramach tych prac, odkuwany jest luźny, skorodowany beton a następnie przeprowadzane jest piaskowanie i wypełnianie ubytków zaprawami naprawczymi.

Na tak przygotowanej powierzchni zostanie wykonana nowa warstwa zabezpieczenia antykorozyjnego.

Realizowane są również prace drogowe. Prowadzone są rozbiórki i wykonywane jest korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni ul. Gdańskiej, znajdującej się pod Estakadą.

wzmacnianie konstrukcji
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Zmiany w organizacji ruchu

Obowiązuje ograniczenie prędkości  do 40 km/h na Estakadzie Pomorskiej w ciągu ul. Gdańskiej.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa na budowie, wprowadzone zostaną dodatkowe zmiany w organizacji ruchu.

Na wysokości przystanków “Merkatora” i Parnica” w kierunkach najazdowych na Estakadę, wykonane zostaną szykany polegające na przepięcie ruchu z pasów po lewej stronie na prawą i z powrotem na lewą.

wzmacnianie konstrukcji
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Zmiana ma celu ograniczenie prędkości pojazdów, które przejeżdżają po Estakadzie. Zmiany zostaną wprowadzone w sobotę 6 marca br.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl