Wystartowała 4. edycja MBO skierowana do uczniów szczecińskich szkół ponadpodstawowych

Przed nami kolejna edycja przedsięwzięcia skierowanego do uczniów szczecińskich szkół ponadpodstawowych. Wystartował 4. Młodzieżowy Budżet Obywatelski!

W tegorocznej edycji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, każda z 34 szkół biorących udział w projekcie, będzie miała do zagospodarowania kwotę 6 000 złotych. Co ważne, w przypadku, gdy zwycięski projekt nie pochłonie wszystkich dostępnych środków, możliwa będzie realizacja projektów, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów w danej placówce.

Autorzy poszczególnych projektów muszą pamiętać o tym, by zgłaszane przez nich pomysły były zgodne ze szkolnym statutem. Wszystkie propozycje zostaną zweryfikowane pod względem formalnym przez Kapitułę złożoną z przedstawicieli szkoły, która ostatecznie zdecyduje o tym, które projekty trafią pod głosowanie. Ważne jest również to, by już na etapie zgłaszania projektu zadbać o możliwie najbardziej szczegółowy opis naszego pomysłu. W uaktualnionej karcie projektu, znajdzie się m.in. miejsce na dokładne określenie przestrzeni, w której miałby zostać on zrealizowany czy też szczegółowy kosztorys.

Ważne daty

Grupy składające się z co najmniej 3 osób, na złożenie wypełnionych kart będę miały czas od 27 lutego do 7 marca br. Następnie, po zweryfikowaniu złożonych wniosków, głosowanie na poszczególne projekty odbędzie się w dniach od 27 do 29 marca. Ogłoszenie wyników w szkołach powinno nastąpić do 31 marca 2023 r., a realizacja zwycięskich projektów do 30 czerwca br.

Wszelkie szczegółowe informacje, wraz z regulaminem i kartą projektu są dostępne w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin o Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim (TUTAJ).

Jak MBO zmienia szkoły

Koncepcja MBO została w całości wypracowana przez Młodzieżową Radę Miasta Szczecin. Podobnie jak w poprzednich latach, głównym celem projektu jest promowanie aktywności obywatelskiej, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży, umożliwienie uczniom wpływu na zagospodarowanie swoich szkół i kształtowanie tzw. umiejętności miękkich, takich jak praca w zespole czy planowanie.

Jak pokazują dotychczasowe edycje MBO, propozycje składane przez młodych ludzi stanowiły odpowiedź na potrzeby środowiska szkolnego. Wśród zwycięskich projektów, najczęściej znajdziemy tzw. strefy relaksu i aktywności fizycznej czy też zagospodarowanie podwórek szkolnych i stworzenie na ich terenie siłowni.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl