Wystartował nabór wniosków w ramach programu „Dom dla rodziny”

Od dzisiaj (17.01.22.) można składać wnioski w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w ramach Programu Mieszkaniowego „Dom dla Rodziny”.

„Dom dla Rodziny” jest to program wspierający potrzeby rodzin wielodzietnych. Jego celem jest stworzenie dobrych warunków do życia dla całej rodziny, jak i rozwoju dzieci.

Kto może starać się o lokum?

  • rodziny wychowujące co najmniej pięcioro dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia (pod warunkiem, że uczą się lub studiują),
  • nie będące w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych,
  • nie posiadające tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, domu mieszkalnego lub jego części na terenie Gminy Miasto Szczecin lub w innej miejscowości co najmniej 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku lub wynajmujących lokal mieszkalny nieodpowiedni do ich potrzeb pod względem wielkości i układu funkcjonalnego oraz o niskim standardzie technicznym jego wyposażenia,
  • zamieszkujących w Gminie Miasto Szczecin z zamiarem stałego pobytu co najmniej od 3 lat,
  • spełniających wymagane kryteria dochodowe,
  • w których co najmniej jedna osoba, będąca członkiem rodziny osiąga stały dochód,
  • w których nie występuje problem uzależnienia,
  • które zajmują lokal nie obciążony jakimikolwiek zaległościami z tytułu opłat za jego użytkowanie lub zawarta jest ugoda w sprawie spłaty zaległości w ratach i jest ona realizowana co najmniej przez okres 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Lokale przewidziane na cele realizacji Programu „Dom dla Rodziny” opublikowane są na stronie internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. We wniosku można będzie wskazać adres jednego wybranego lokalu. Wszelkie niezbędne formularze, wnioski i zaświadczenia dostępne TUTAJ.

Wnioski należy składać w terminie 17-31.01.2022 r.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl