Wynalazek naukowców z Akademii Morskiej pomoże odbudować populację dorsza w Bałtyku?

Naukowcy z Akademii Morskiej w Szczecinie pracują nad projektem innowacyjnych konstrukcji worka dorszowego, które redukują ilość niewymiarowych ryb przy połowach dorsza bałtyckiego. Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Piotr Nowakowski, prof. Akademii Morskiej. 

Prace zrealizowane w tym projekcie zostały podsumowane w trakcie seminarium, które odbyło się pod koniec czerwca. Wzięli w nim udział naukowcy z Akademii Morskiej i ZUT, przedstawiciele firm i instytucji związanych z rybołówstwem, a także rybacy łowiący dorsze w Bałtyku. Najwięcej czasu poświęcono problemom związanym z poławianiem niewymiarowych ryb.

Naukowcy opowiadali o opracowywanym innowacyjnym narzędziu jakim są worki dorszowe zmniejszające ilość niewymiarowych ryb w połowach. Ich używanie ma umożliwić jak najbezpieczniejsze łowienie ryb o odpowiednich gabarytach.

Testowane obecnie rozwiązanie techniczne poprzez wyhamowanie prędkości wewnątrz worka podczas połowu, pozwala rybom niewymiarowym opuścić sieci odpowiednio wcześnie, by nie uszkodzić młodych osobników – mówi Weronika Bulicz, rzecznik prasowy Akademii Morskiej w Szczecinie.

Stosowane dotychczas narzędzia są opracowane tak, by ryby niewymiarowe nie były odławiane. Niestety uczestnicząc w procesie są narażone na zgubne skutki nadmiernej prędkości aż do momentu wyciągania sieci na powierzchnię. Często dochodzi wtedy do nagłej dekompresji, co powoduje uszkodzenie wnętrzności lub pęknięcie pęcherza pławnego. Opuszczając sieć ryba żyje, ale przez doznane obrażenia, najczęściej umiera w ciągu kilku dni. W czasie jednorazowego połowu w taki sposób może stracić życie nawet 30% ryb.

Rozwiązanie opracowywane w projekcie pozwala uniknąć przykrych skutków dekompresji i nadmiernego zmęczenia, bo umożliwia niewymiarowym osobnikom szybkie opuszczenie sieci i przeżycie. To daje nadzieję, że populacja dorsza w Bałtyku odbuduje się i rozwinie – dodaje Weronika Bulicz.

W dalszych etapach projektu badane będą m.in. populacja dorsza bałtyckiego, jej różnorodność biologiczna, wielkość osobników i ich rozwój. Dzięki temu być może uda się wdrożyć rozwiązania systemowe, które umożliwią prawdziwie zrównoważone rybołówstwo w Bałtyku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl