Wycinka drzew na Koralowej – nie pomogły protesty mieszkańców

Trwa przebudowa ulicy Koralowej, w wyniku której wycięto wiele drzew i w planach jest kolejna wycinka. Pod wpływem protestów mieszkańców Bezrzecza Powiat Policki zdecydował się na kolejną weryfikację możliwości zachowania istniejących drzew. Co ustalono?

Według wykonanej – niezależnej – ekspertyzy dendrologicznej większość drzew, które mają zostać wycięte znajduje się w niewielkiej odległości od jezdni, wchodząc w skrajnię drogową. To z kolei stanowi naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto korzenie drzew uszkadzają jezdnię i chodniki. Dodatkowo przebudowa drogi powiatowej dokładnie po istniejącym śladzie (tj. wymiana konstrukcji jezdni i chodnika) praktycznie uniemożliwia zachowanie dębów zlokalizowanych w ciągu ul. Koralowej.

Drzewa rosną przy ulicy od wielu lat, co spowodowało, że część systemów korzeniowych przerasta krawężniki, penetruje obszar pod chodnikiem i jezdnią, a także otacza sieci istniejących instalacji. Nie da się przeprowadzić inwestycji tak, by nie naruszyć – w sposób nieodwracalny – stabilności rośliny.

Jak zatem możemy przeczytać we Wspólnym stanowisku Powiatu Polickiego oraz przedstawicieli mieszkańców Bezrzecza w sprawie wycinki drzew w ciągu ul. Górnej i Koralowej w Bezrzeczu:

Jedyną możliwością uratowania tego drzewostanu jest odstąpienie od inwestycji, co z perspektywy uzyskanych dofinansowań i oczekiwań społecznych nie jest możliwe.

Efekt wspólnych ustaleń:

  • wygospodarowane zostaną miejsca na nowe nasadzenia – będą miały formę żywopłotów bądź ustawione zostaną donice z roślinnością;
  • Powiat Policki odstąpi od wycinki 1 drzewa w ciągu ul. Koralowej (klon pospolity) oraz 1 drzewa w ciągu ul. Górnej (dąb szypułkowy);
  • zostaną podjęte działania w celu ustanowienia zachowanego dębu szypułkowego pomnikiem przyrody, dokonując jednocześnie korekty projektu inwestycji;
  • Powiat Policki sfinansuje na rzecz Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu stworzony we współpracy z placówką i Gminą Dobra, Program edukacji ekologicznej;
  • wprowadzona zostanie zmiana projektowa w zakresie lokalizacji dodatkowego przejścia
    dla pieszych w ciągu ulicy Koralowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Diamentową;
  • Powiat Policki w trakcie trwania inwestycji będzie utrzymywał stały kontakt ze strona społeczną.

W tej sprawie swoje stanowisko wyraził również radny miejski, Przemysław Słowik, który wielokrotnie wspierał w sprawach wycinek drzew w naszym mieście protestujących mieszkańców:

ZOBACZ TAKŻE:

Petycja w sprawie wstrzymania wycinki drzew przy ulicy Modrej i Koralowej

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl