Wybrano wykonawcę ul. Nowoszkolnej w Szczecinie

Szczeciński magistrat poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę budowy ul. Nowoszkolnej.

Ulica Nowoszkolna to fragment ulicy pomiędzy ulicami Podbórzańską i Kredową. Nowy odcinek będzie przeznaczony do obsługi budowanej w sąsiedztwie szkoły podstawowej. W ramach inwestycji przebudowana zostanie także ul. Kredowa (od ul. Nowoszkolnej do ul. Podbrzańskiej).

Realizacja tej inwestycji była praktycznie pewna, bo aż osiem z dziewięciu ofert złożonych w przetargu mieściło się w założonym przez miasto budżecie. Zgodnie z przewidywaniami, komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą cenowo propozycję firmy Kristone Krystian Suda, która opiewa na 4,94 mln. To oznacza, że miasto będzie mogło przeznaczyć na inne cele prawie 2 mln zł, bo na realizację tej inwestycji zabezpieczono kwotę 6,85 mln zł.

Co powstanie w ramach inwestycji?

Na budowanej ulicy Nowoszkolnej pojawią się miejsce postojowe Kiss&Ride, a także zatoki autobusowe, które do czasu wprowadzenia komunikacji miejskiej będą pełnić funkcję dodatkowych miejsc postojowych Kiss&Ride. Wzdłuż ul. Nowoszkolnej wybudowane zostaną obustronne chodniki. Od strony północnej dostępna będzie ścieżka rowerowa.

W rejonie skrzyżowania ul. Nowoszkolnej z ul. Podbórzańską powstaną miejsca postojowe, z których będą mogli korzystać rodzice odprowadzający dzieci do szkoły. Zaplanowano także budowę wyniesionych przejść dla pieszych.

Z kolei na ul. Kredowej projekt przewiduje przebudowę nawierzchni, budowę chodników, a także wprowadzenie strefy 30 i progów zwalniających.

Zadanie obejmuje też wykonanie oświetlenia ulic, przebudowę linii energetycznych, sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Prace mają potrwać maksymalnie rok od dnia zawarcia umowy z wykonawcą.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl