Wybrano wykonawcę przebudowy ulic przy Stadionie Miejskim w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin poinformował, że miasto zdecydowało się zaakceptować jedyną ofertę, która wpłynęła w przetargu na przebudowę ulic w rejonie Stadionu Miejskiego. Firma Strabag zaproponowała za realizację inwestycji nieco ponad 11 mln zł. 

Oferta firmy z Pruszkowa mieściła się w założonym przez miasto budżecie, który wynosił 11 494 209,96 zł. Przetarg dotyczył przebudowy ulic Twardowskiego i Witkiewicza w Szczecinie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Wykonawca będzie prowadził prace etapami, gdyż muszą być one skoordynowane z zadaniami realizowanymi w ramach budowy Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera.

Inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 15 miesięcy od momentu podpisania umowy.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl