Wybrano wykonawcę przebudowy kolejnych ulic w Śródmieściu Szczecina

Firma Elbud Szczecin została zwycięzcą przetargu na przebudowę ulic Ściegiennego, Boh. Getta Warszawskiego oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Małkowskiego do ulicy Ściegiennego.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie zamierzał przeznaczyć na realizację inwestycji 14,15 mln zł. Oferta firmy Elbud przekroczyła założony budżet tylko o niecałe 150 tys. zł, więc można było się spodziewać, że przetarg zostanie rozstrzygnięty. Komisja odrzuciła pozostałe dwie propozycje złożone przez firmy Ben-Bruk (15,23 mln zł) i Musing Bud (17,18 mln zł).

–  Umowa powinna być podpisana w najbliższych dniach. Roboty rozpoczną się po zakończeniu części formalnej. O utrudnieniach w ruchu i zmianach w jej organizacji będziemy informować na bieżąco – mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik ZDiTM w Szczecinie.

Jakie prace zaplanowano?

Inwestycja obejmuje podobny zakres prac, co zakończona w listopadzie 2019 r. przebudowa ul. Małkowskiego i fragmentu ul. Królowej Jadwigi (tutaj też wykonawcą była firma Elbud Szczecin).

Projekt przewiduje przebudowę jezdni, chodników, sygnalizacji świetlnej, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i kolidującego uzbrojenia. Zmieniona zostanie też organizacja ruchu (m.in. dzięki wprowadzeniu „Strefy 30”), a w miejscach narażonych na nieprzepisowe parkowanie wykonane zostaną słupki zabezpieczające oraz ustawione zostaną donice i ławki. Nowe nasadzenia i elementy małej architektury mają sprawić, że okolice remontowanych ulic staną się bardziej przyjazne dla mieszkańców.

Wykonawca będzie miał 20 miesięcy na realizację inwestycji (licząc od dnia przekazania placu budowy).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl