Wybory parlamentarne 2019: najważniejsze informacje

13 października 2019 (niedziela) wybierzemy nowych posłów i senatorów. Specjalnie dla Was zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące głosowania.

Czego dotyczą wybory?

W wyborach parlamentarnych będzie można zagłosować na kandydatów do Sejmu i Senatu.

Kiedy są wybory?

Głosować można w niedzielę 13 października w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu wyborczym, w którym znajdujemy się na liście wyborców (lub w innym lokalu w Polsce lub za granicą na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania).

Gdzie znajduje się mój obwód wyborczy?

Wszystkie obwody wyborcze w województwie zachodniopomorskim znajdują się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Mieszkańcy Szczecina mogą też skorzystać z wyszukiwarki na stronie szczecińskiego e-urzędu. Wystarczy wpisać tam swój adres zamieszkania żeby uzyskać informacje o numerze okręgu, numerze obwodu, nazwie siedziby i jej adresie, a także o tym czy lokal jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania

By dopisać się do wybranego przez nas spisu wyborców należy najpóźniej do 8 października  br. złożyć bezpłatny wniosek przez internet lub tradycyjnie w urzędzie gminy. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz skorzystać z usługi dopisania się do spisu wyborców, to możesz wystąpić o zaświadczenie o prawie do głosowania. Dokument wyda urząd gminy właściwej dla twojego miejsca zameldowania na pobyt stały lub w którym dopisano cię do rejestru wyborców na twój wniosek. Z takim zaświadczeniem możesz głosować w dowolnym lokalu wyborczym znajdującym się w kraju, za granicą czy na polskim statku morskim.

Jak głosować?

Do lokalu wyborczego należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, czyli dowód osobisty lub paszport. Po otrzymaniu kart wyborczych należy udać się do jednej z kabin, a następnie na kartach do głosowania do sejmu i senatu umieścić po jednym znaku „X”. Postawienie kilku znaków „X” na jednej karcie do głosowania, dopisywanie treści lub pozostawienie niewypełnionych pól automatycznie unieważni głos. Prawidłowo wypełnione karty do głosowania wrzucamy do specjalnie przygotowanej urny.

Kto nie może głosować?

W wyborach parlamentarnych nie mogą głosować osoby pozbawione praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, pozbawione praw wyborczych w wyniku prawomocnego orzeczenia Trybunału Stanu i ubezwłasnowolnione w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

Na kogo głosować?

Listę kandydatów z okręgu wyborczego dla Szczecina do Sejmu można znaleźć TUTAJ, a do Senatu TUTAJ.

Cisza wyborcza

Cisza wyborcza zaczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania i trwa do zakończenia głosowania. W tym czasie nie można prowadzić agitacji wyborczej, czyli osobiście lub przy pomocy wszelkich mediów nakłaniać do zagłosowania na konkretnego kandydata czy partię. Zabronione jest również zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozpowszechnianie materiałów wyborczych czy publikowanie sondaży. Za złamanie ciszy wyborczej grozi grzywna od 500 tys. do miliona złotych.

Jak przeliczane są głosy na senatorów?

Polska została podzielona na sto okręgów wyborczych. Z każdego z nich zostanie wybrany tylko jeden senator.

Jak przeliczane są głosy na posłów?

Wybierzemy 460 posłów z 41 okręgów wyborczych. Na początku zliczane są głosy w całym kraju i w przydzielaniu mandatów będą brane pod uwagę tylko te komitety wyborcze, które otrzymały minimum 5% głosów lub 8% w przypadku koalicji wyborczej. Następnie głosy przelicza się metodą D’hondta na mandaty. Metodą największych reszt dzieli się zdobyte mandaty przez dany komitet wyborczy pomiędzy jego listy okręgowe. Gdy już wiadomo ile mandatów zdobył dany komitet w każdym okręgu wyborczym, mandaty otrzymują kandydaci z największą liczbą głosów na danej liście.

Jak zgłaszać nieprawidłowości?

Wszelkie nieprawidłowości dotyczące głosowanie można zgłaszać osobiście lub przez mężów zaufania czy obserwatorów społecznych. Jeśli ktoś łamie ciszę wyborczą, to należy zgłosić to policji. Jeśli natomiast naszym zdaniem obwodowa komisja wyborcza pracuje źle, to trzeba poinformować o tym okręgową komisję wyborczą lub delegaturę krajowego biura wyborczego.

Prawa osób niepełnosprawnych w lokalu wyborczym

  • W dniu wyborów osoby niepełnosprawne mogą poprosić o nakładkę na karty do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a
  • Osoby niepełnosprawne mogą poprosić jakąś osobę (w tym osobę niepełnoletnią, z wyłączeniem osób zasiadających w komisji wyborczej, będącej mężem zaufania lub obserwatorem społecznym) o pomoc w sprawach technicznych związanych z głosowaniem. Taka osoba może wejść z osobą niepełnosprawną za kotarę
  • Na prośbę osoby niepełnosprawnej komisja zobowiązana jest przeczytać treść obwieszczeń wyborczych dotyczących informacji o komitetach i kandydatach

Transport osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych

Zapotrzebowanie na przewóz osób niepełnosprawnych do komisji wyborczych można zgłaszać telefonicznie w dniu wyborów w godzinach od 07.00 do 20.00 pod numerami telefonu: 91 42 43 555 oraz 697 066 240. Tutaj uzyskamy też wszelkie informacje dotyczące przewozu. Zgłoszenia realizowane będą w miarę istniejących możliwości i zgodnie z kolejnością przyjmowanych zgłoszeń.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl