Wybory do Parlamentu Europejskiego już w niedzielę [najważniejsze informacje]

26 maja br. w wyborach do Parlamentu Europejskiego Polacy wybiorą 52 posłów. Specjalnie dla Was zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące głosowania.

Kiedy można głosować?

Głosować można w niedzielę 26 maja br. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu wyborczym, w którym znajdujemy się na liście wyborców (lub w innym lokalu w Polsce lub za granicą na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, które należy uzyskać do 24 maja br.).

Kto może głosować?

 • obywatele polscy i obywatele Unii Europejskiej bez polskiego paszportu,
 • osoby pełnoletnie,
 • osoby posiadające czynne prawo wyborcze,
 • obywatele polscy zamieszkujący na stałe na terenie Polski lub za granicą.

Kto nie może głosować?

 • osoby prawomocnie ubezwłasnowolnione,
 • osoby pozbawione praw publicznych,
 • osoby pozbawione praw wyborczych.

Kiedy głos uważa się za nieważny?

 • gdy postawi się znak „X” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,
 • dopisze się samemu kandydata do karty głosowania,
 • nie postawi się znaku „X” przy żadnym kandydacie.

Jak powinna wyglądać karta do głosowania?

 • powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej
 • powinna zawierać wydrukowany odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej
 • powinna zawierać numer okręgu wyborczego
 • powinna zawierać listę z kandydatami z numerem i nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego
 • może zawierać także logotyp, czyli znak graficzny komitetu

Jak znaleźć obwód wyborczy i siedzibę lokalu wyborczego?

Informacje o obwodzie wyborczym i siedzibie lokalu wyborczego dla naszego miejsca zamieszkania można uzyskać korzystając z wyszukiwarki na stronie szczecińskiego e-urzędu. Wystarczy wpisać tam swój adres zamieszkania żeby uzyskać informacje o numerze okręgu, numerze obwodu, nazwie siedziby i jej adresie, a także o tym czy lokal jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Na kogo głosować?

Listę z nazwiskami kandydatów z okręgu 13 (Zachodniopomorskie i Lubuskie) można znaleźć TUTAJ. Dodatkowo, Polska Agencja Prasowa uruchomiła na portalu EuroPAP News „wyszukiwarkę kandydatów do Parlamentu Europejskiego”. Można tam znaleźć programy wyborcze wszystkich komitetów, zestawienie list w poszczególnych okręgach, wykazy kandydatów w porządku alfabetycznym i w podziale na komitety wyborcze.

Cisza wyborcza

Cisza wyborcza zaczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania i trwa do zakończenia głosowania. W tym czasie nie można prowadzić agitacji wyborczej, czyli osobiście lub przy pomocy wszelkich mediów nakłaniać do zagłosowania na konkretnego kandydata czy partię. Zabronione jest również zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozpowszechnianie materiałów wyborczych czy publikowanie sondaży. Za złamanie ciszy wyborczej grozi grzywna od 500 tys. do miliona złotych.

Jak przeliczane są głosy?

Na początku zliczane są głosy w całym kraju i w przydzielaniu mandatów będą brane pod uwagę tylko te komitety wyborcze, które otrzymały minimum 5% głosów. Następnie głosy przelicza się metodą D’hondta na mandaty. Metodą największych reszt dzieli się zdobyte mandaty przez dany komitet wyborczy pomiędzy jego listy okręgowe. Gdy już wiadomo ile mandatów zdobył dany komitet w każdym okręgu wyborczym, mandaty otrzymują kandydaci z największą liczbą głosów na danej liście.

Transport dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne ze Szczecina, które chcą wziąć udział w wyborach, mogą skorzystać z bezpłatnego transportu. Zapotrzebowanie na przewóz osób niepełnosprawnych do komisji wyborczych można zgłaszać telefonicznie w dniu wyborów, w godzinach 07.00-20.00 pod numerami telefonu 91 42 43 555697 066 240. Zgłoszenia realizowane będą w miarę istniejących możliwości i zgodnie z kolejnością przyjmowanych zgłoszeń. Można zgłaszać też zapotrzebowanie na przewóz w tygodniu poprzedzającym dzień wyborów (w godz. 08.00 – 14.00).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl