Wszczepienie modyfikowanego stent-graftu – to pierwsza taka operacja w Polsce!

Chirurdzy naczyniowi ze szpitala klinicznego nr 2 w Szczecinie dokonali pierwszej w kraju, całkowicie przezskórnej naprawy aorty piersiowo-brzusznej za pomocą modyfikowanego stent-graftu. Zabieg mógł się odbyć m.in. dzięki technice druku 3D.

Operacja ratująca życie

Dostępy całkowicie przezskórne, czyli bez cięcia skóry wykonuje zaledwie kilka ośrodków w Polsce. Metoda ta staje się powoli coraz bardziej popularna, ale tylko do mniej skomplikowanych przypadków.

Tym razem do szpitala trafił jednak 75-letni pacjent z objawowym tętniakiem okołotrzewnym – niezwykle bolesnym i grożącym pęknięciem, czyli zagrażającym życiu. Oprócz tego chory nie miał szans na skorzystanie ze standardowego stent-graftu branchowego z powodu występujących u niego dodatkowych naczyń, które odchodzą od aorty. Nie mógł również czekać na wyprodukowanie stent-graftu szytego dla niego na miarę, bo trwałoby to od 8 do 12 godzin, a bolesność tętniaka sugerowała, że niedługo może pęknąć.

Stent-grafty modyfikowane w Szpitalu Klinicznym

Leczenie stent-graftami modyfkowanymi jest domeną lekarzy Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie. Lekarze z tej placówki opracowali wysokiej jakości standard postępowania w użyciu tej moetody. Wykorzystując model aorty danego pacjenta, wydrukowany techniką 3D, modyfikują własnoręcznie, już na sali operacyjnej standardowe stent-grafty i dopasowują je indywidualnie do anatomii operowanego pacjenta. Taki przebieg leczenie wymaga trudnych dostępów naczyniowych – tj. operowania „na otwarto”. Chirurdzy preferują ten sposób operowania, bo widać całe wnętrze pacjenta, jednak okres rekonwalescencji dla operowanego jest wówczas niezwykle długotrwały. Dlatego użycie przez szczecińskich lekarzy wyłącznie dostępu przezskórnego (bez cięcia) w leczeniu tętnika jest dużym krokiem na przód w chirurgii naczyniowej, a fakt, że to pierwszy tego typu zabieg w Polsce to ogromny sukces „naczyniowców” ze Szczecina i świadczy o ich doskonałej technice operowania.

Modyfikacja stent-grafu naszą, ‘szczecińską metodą’ pozwoliła na pokonanie technicznych trudności, dostosowanie protezy do chorego i wykonanie zabiegu „od ręki”. Zastosowaliśmy modyfikację stent-graftu z okienkami na cztery naczynia trzewne – mówi dr hab. n. med. Arkadiusz Kazimierczak, który wraz z dr. n. med. Pawłem Rynio operował mężczyznę. „Wykonanie przezskórne – dwa dostępy do tętnicy podobojczykowej na klatce piersiowej i obu udowych w pachwinach, zamiast jak dotychczas czterech – pozwoliło na zminimalizowanie urazu operacyjnego tak, że chory był w pełni uruchomiony już w pierwszej dobie po zabiegu i zapytał o termin wypisu ze szpitala – dodaje dr Paweł Rynio.

Obaj lekarze są członkami szczecińskiego Aortic Teamu – zespołu chirurgów naczyniowych i kardiochirurgów stosujących nowatorskie metody leczenia w przypadku tętniaków. Zespół planuje rozszerzenie wskazań do zabiegów całkowicie przezskórnych w leczeniu patologii łuku aorty. Pierwsze próby z ograniczeniem urazu operacyjnego w tym zakresie zostały już podjęte w przypadku innej operowanej chorej. Tym razem zastosowano dwa małe cięcia przy wymianie całego łuku aorty, zamiast jak dotychczas pięciu. Pacjentka również jest w dobrym stanie.

Autor Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl