Wspólnoty mieszkaniowe mogą kupić działki za 5 procent wartości

12:50
Fot. ZBiLK w Szczecinie

Wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o wykup działek okalających swoje budynki. Tereny można nabyć za 5 procent ich wartości.

Przez lata lokale komunalne sprzedawane były na rzecz ich najemców wraz ze sprzedażą jedynie gruntu znajdującego się bezpośrednio pod budynkiem. Wiele wspólnot mieszkaniowych posiada więc tytuł prawny jedynie do działki znajdującej się bezpośrednio pod budynkiem, a teren przyległy pozostaje nadal własnością gminy.

W większości przypadków wspólnota mieszkaniowa faktycznie korzysta z terenu przyległego pomimo, że nie posiada prawa własności do tego terenu. Taki stan powoduje liczne komplikacje prawne. Powoduje to, że korzystanie z terenu przyległego jest bardzo ograniczone i uniemożliwia jakiekolwiek trwałe zagospodarowanie.

Nabycie przez wspólnoty mieszkaniowe terenów przyległych do budynków daje jej cały pakiet korzyści.

Po pierwsze powoduje wzrost wartości rynkowej nieruchomości, a co za tym idzie poszczególnych lokali znajdujących się we wspólnocie. Po wykupie gruntu wspólnota może samodzielne decydować o sposobie jego zagospodarowania. Połączenie terenów na których znajduje się budynek z okalającymi powoduje, że działki te stają się budowlanymi.

Wspólnoty, które zdecydują się na wykupienie gminnych działek okalających ich budynki mogą ubiegać się o 95 procentową bonifikatę, o której udzieleniu decyduje Rada Miasta. Oznacza to, że wspólnoty nabywające tereny zapłacą jedynie 5 procen ceny gruntu.

Na 5 procent wartości nabywanego gruntu składają się wszyscy właściciele lokali zgodnie z proporcjami, które wynikają z ich udziału w nieruchomości wspólnej.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości UM Szczecin.

Źródło: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie