Wręczono Zachodniopomorskie Noble

Dziewięcioro naukowców uhonorowano w niedzielę Zachodniopomorskimi Noblami. Laureaci reprezentują osiem dziedzin, m.in. nauki humanistyczne, rolnicze, medyczne i o morzu.

Nauka ma komuś służyć, nauka nie jest dla samej nauki (…); jest tworzona przez ludzi i dla ludzi, abyśmy mogli się rozwijać, abyśmy mogli z wielką nadzieją patrzeć w przyszłość, a to jest możliwe tylko wtedy, kiedy będziemy inwestować w naukę” – powiedział podczas niedzielnej uroczystości wręczenia Zachodniopomorskich Nobli wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek podkreślił, że kapituła nagrody zawsze zaskakuje go wspaniałymi osiągnięciami naukowców. „To pokazuje, że Szczecin i nasz region jest ważny na mapie polskiej, europejskiej i światowej nauki” – wskazał.

Nagrodę w dziedzinie nauk humanistycznych otrzymał prof. dr hab. Jörg Hackmann z Uniwersytetu Szczecińskiego za książkę poświęconą kwestii kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. W dziedzinie nauk podstawowych uhonorowany został dr Xin Wen z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) w Szczecinie za badania nad wykorzystaniem surowców odpadowych do otrzymywania nowoczesnych materiałów magazynujących energię.

Wśród laureatów znalazły się także: w naukach ekonomicznych dr hab. Katarzyna Szopik-Depczyńska, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego za cykl artykułów poświęcony tematyce innowacyjności oraz w naukach rolniczych dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. ZUT za opracowanie nowych metod podnoszących wartość odżywczą i walory smakowe produktów mięsnych.

Za osiągnięcia w naukach technicznych uhonorowano dr hab. inż. Adama Słowika, prof. Politechniki Koszalińskiej za inspirowane naturą populacyjne algorytmy optymalizacyjne i ich zastosowania. W naukach medycznych Zachodniopomorskiego Nobla otrzymał dr hab. Andrzej Ossowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie za wdrożenie innowacyjnych metod identyfikacji zwłok opartych o analizę mitochondrialnego DNA.

W dziedzinie nauk o morzu przyznano dwie nagrody: prof. dr hab. inż. Leszkowi Chybowskiemu ze szczecińskiej Akademii Morskiej za badania i wdrożenie technologii z zakresu bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń i silników okrętowych oraz prof. dr hab. inż. Markowi Grycie z ZUT za badania i wdrożenie technologii oczyszczania wód zaolejonych z transportu morskiego technikami membranowymi.

Kapituła uhonorowała także prof. dr hab. Kamila Kuskowskiego z Akademii Sztuki w Szczecinie za zorganizowanie w 2020 r. czterech wystaw w prestiżowych galeriach krajowych i zagranicznych.

Laureatów wyłania kapituła Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki, w której skład wchodzą m.in. genetyk prof. Jan Lubiński i astronom prof. Aleksander Wolszczan.

Jestem przekonany, że przyznanie Zachodniopomorskich Nobli to nowa era w państwa i tak już wspaniałych karierach naukowych” – powiedział prof. Wolszczan, który połączył się z uczestnikami niedzielnej uroczystości online.

Zachodniopomorskie Noble zostały przyznane po raz 21. (PAP)

Przedruk za: PAP – Nauka w Polsce, Elżbieta Bielecka