Jak pandemia wpływa na budżet miasta Szczecina?

Trzymiesięczny lockdown uszczuplił budżet miasta o ponad 50 mln zł. Przedłużająca się pandemia będzie miała wpływ także na przyszłoroczne fundusze.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 r. największe ubytki dotyczą wpływu z tytułu podatku PIT. To niemal 23 mln zł straty, w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. Dużo niższe przychody przyniosły także bilety komunikacji miejskiej (prawie 13 mln zł mniej) i opłaty za użytkowanie wieczyste (ponad 8 mln zł mniej).

Szczegółowe dane:

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych:
– w I półroczu 2019 roku (296 405 535);
– w I półroczu 2020 (273 641 996);
– różnica: (-22 763 539).

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej:
– w I półroczu 2019 roku (39 153 822);
– w I półroczu 2020 roku (26 428 366);
– różnica: (-12 725 456).

Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości:
– w I półroczu 2019 roku (22 256 903);
– w I półroczu 2020 roku (13 904 224);
– różnica: (-8 352 679).

Opłata za parkowanie:
– w I półroczu 2019 roku (10 181 768);
– w I półroczu 2020 roku (5 495 659);
– różnica: (-4 686 109).

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata):
– w I półroczu 2019 roku (2 280 851);
– w I półroczu 2020 roku (161 536);
– różnica: (-2 119 315).

To nie koniec strat

Powyższe dane w rzeczywistości dotyczą tylko trzech miesięcy, bo pandemia nie zaczęła się 1 stycznia, lecz w połowie marca. Odmrażanie gospodarki następowało stopniowo i trwało do połowy czerwca.

Od kilku tygodni mamy do czynienia z kolejnymi obostrzeniami, które wpływają na sytuacje ekonomiczną mieszkańców i miasta. Według szacunkowych wyliczeń na koniec 2020 r. straty w budżecie Szczecina spowodowane pandemią będą wynosić ok. 96 mln zł (łącznie za pierwsze i drugie półrocze).

Ile tracimy przez pandemię?

Co można zatem zrobić mając w kasie wspomniane 96 mln zł, których w tym roku zabraknie na rachunku Szczecina? Za te pieniądze można np. wybudować kąpielisko Arkonka, nowy żłobek, a także wyremontować ulice, chodniki i torowisko przy Potulickiej. Pieniędzy starczyłoby jeszcze na odrestaurowanie siedziby Trafostacji Sztuki, bo wszystkie te zadania kosztowały w sumie właśnie niespełna 96 mln zł. Taką kwotę można by spożytkować także na zakupy, z których szczególnie cieszyliby się pasażerowie komunikacji miejskiej, bo mniej więcej tyle warte są 24 nowoczesne autobusy elektryczne albo 12 tramwajów typu SWING.

Prace nad nowym budżetem

Opisane powyżej straty oraz przedłużająca się pandemia będą miały wpływ także na kształt przyszłorocznego budżetu. Prace nad dokumentem trwają od dłuższego czasu i zostaną zaprezentowane wkrótce.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl