Witraż szczecińskiej Syrenki z Gocławia odzyska dawny blask!

Na szczecińskim Gocławiu, przy ulicy Lipowej 19, stoi zabytkowa willa Strutza. O jej wyjątkowości świadczy chociażby niezwykły witraż, przedstawiający postać czeszącej włosy syreny. O konserwację zdobnego okna, ale i remont willi zabiegali lokalni społecznicy. Interpelację w tej sprawie złożyła również radna, Edyta Łongiewska-Wijas. Jest odpowiedź Miasta!

Od wielu już lat willa jest zalewana podczas deszczowych dni, co z kolei wpływa na stopniową degradację budynku. Pojawiają się kolejne ubytki, nacieki i spulchnienia. Zniszczeniu ulega nie tylko struktura domu, ale i witraż czy freski na klatce schodowej.

Witraż z Gocławia
Fot. Denkmal Pomorze / Facebook

Dzięki staraniom mieszkańców, społeczników – w tym Artura Krzyżańskiego – a także radnej Edyty Łongiewskiej-Wijas syrenka z witrażu zostanie uratowana!

Jakie działania podejmie Miasto?

Demontaż i zabezpieczenie witraża, ekspertyza techniczna budynku i wniosek o wpis do rejestru zabytków, to najpilniejsze z działań Miasta, które mają uratować cenny zabytek przy ulicy Lipowej.

Szczególnie cenny jest jeden z witraży, przedstawiający czeszącą się syrenę na tle zachodzącego słońca – mówi Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków. – Ciekawa technika wykonania oraz walory artystyczne tego dzieła czynią z niego unikatowy zabytek, dokumentujący sposób dekorowania bogatych rezydencji mieszczańskich na początku XX w. Ze względu na znaczny stopień zdeformowania i naruszenie stabilności mocowania witraża w ramie, zostanie on zdemontowany wraz z oryginalnym skrzydłem okiennym w celu wykonania ratunkowych prac zabezpieczających i konserwatorskich. Równolegle ze względu na stan budynku zlecona zostanie ekspertyza techniczna która posłuży ocenie stanu zachowania budynku, określeniu przyczyn zniszczeń oraz rzeczywistego zakresu niezbędnych działań remontowych i oszacowania kosztów remontu.

Ze względu na wysokie walory zabytkowe willi Miejski Konserwator Zabytków zleci również kartę ewidencyjną zabytku oraz zwróci się do wojewódzkiego konserwatora zabytków z wnioskiem o objęcie budynku pełną ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków. Ponadto Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych po dokonanej wizji zlecił, w ramach bieżącej konserwacji, wymianę wiatrownicy wraz z rynną od strony torów kolejowych oraz sprawdzenie drożności rynien i odpływów kanalizacji deszczowej.

Dopiero po wykonaniu remontu wieży możliwe będzie przywrócenie w pierwotne miejsce zakonserwowanego witraża oraz przeprowadzenie prac konserwatorskich przy wystroju malarskim wieży.

Pełna treść interpelacji dostępna TUTAJ.

Odpowiedź na interpelację przeczytasz TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl