Wiosenne zdjęcia Węzła Łękno. Zmiana organizacji ruchu od 24 marca 2021 r.

Nie zwalniają tempa prace na budowie Węzła Łękno w Szczecinie. Widoczna jest już konstrukcja nowego wiaduktu. Trwają roboty kolejowe i drogowe, pielęgnacja zieleni.

Organizacja ruchu

W związku z pracami brukarskimi, od 24 marca br. na skrzyżowaniu ul. Moczyńskiegoul. Pawła Jasienicy wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Utrudnienia potrwają do czasu zakończenia prac na tym fragmencie inwestycji.

„Rośnie” w oczach konstrukcja nowego wiaduktu, który powstaje w miejscu dawnego poniemieckiego obiektu w pobliżu skrzyżowania z ul. Traugutta.

zdjęcia Węzła Łękno
Fot. UM Szczecin
Fot. UM Szczecin

Trwa na niej montaż prowadnic, elementów odwodnienia oraz osłon kablowych. Wykonywana jest również pielęgnacja betonu.

zdjęcia Węzła Łękno
Fot. UM Szczecin

Z kolei przy murze oporowym obiektu biegnącego nad linią kolejową, wykonywane były prace przy deskowaniu i zbrojeniu schodów.

Fot. UM Szczecin

Na ul. Zaleskiego trwa układanie chodnika i jego obrzeży. Na al. Wojska Polskiego rozkładana jest podbudowa zasadnicza ścieżek rowerowych.

zdjęcia Węzła Łękno
Fot. UM Szczecin
Fot. UM Szczecin

W ramach robót kolejowych, na drugim torze profilowano warstwę ochronną i wymieniano grunt.

zdjęcia Węzła Łękno
Fot. UM Szczecin

Wykonawca realizuje również prace związane z zielenią – trwa zrywanie darniny, wykonywane jest plantowanie i grabienie ziemi pod trawniki.

Fot. UM Szczecin
zdjęcia Węzła Łękno
Fot. UM Szczecin

Prace przy budowie Węzła Łękno mają się zakończyć w drugiej połowie bieżącego roku.

O inwestycji

Węzeł Łękno to jedna z największych i ważniejszych do zrealizowania inwestycji drogowych w tej perspektywie unijnej.

Projekt obejmuje budowę kolejnego fragmentu tzw. Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego), przebudowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowę skrzyżowania przy Alei Wojska Polskiego.

Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Całkowity koszt prac to ponad 137 mln zł.

Wykonawcą jest konsorcjum firm: ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.; ROVERPOL SP. Z O.O.
Nadzór nad inwestycją sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

Projekt pn: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie, otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Wysokość dofinansowania to 73 000 000 zł.

Roboty branży kolejowej objęte zostały dofinansowaniem w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” finansowanego z działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Wartość dofinansowania wynosi 12 832 309 zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl

Wcześniejsze fotorelacje z budowy:

Kolejne wieści z budowy Węzła Łękno [zdjęcia]

Węzeł Łękno – wieści z budowy [zdjęcia]

Węzeł Łękno: nowe wieści i zdjęcia z placu budowy