Willa Lentza samodzielną instytucją kultury. Tak zdecydowali radni

Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta Szczecin została przyjęta uchwała, na mocy której od 1 października br. powołana zostanie samorządowa instytucja kultury o nazwie Willa Lentza. W zabytkowym budynku mają odbywać się wydarzenia kulturalne o interdyscyplinarnym charakterze.

W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy m.in.: „Wnętrza Willi przystosowane zostały do organizacji spotkań artystycznych, prezentacji dzieł kultury, wystaw historycznych, małych form teatralnych oraz koncertów kameralnych. Rodzaj proponowanej działalności definiuje Willę Lentza jako miejsce o interdyscyplinarnym charakterze, które pozwalać ma na wszechstronną prezentację różnorodnych dziedzin sztuki, a także podejmowanie działań związanych z ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego Szczecina”.

Wspaniale odrestaurowany obiekt wzbudza zachwyt mieszkańców Szczecina, ale radni nie byli jednomyślni odnośnie jego funkcjonowania w przyszłości. Radny Robert Stankiewicz (PiS) miał obawy, czy zaprezentowane plany w pełni wykorzystają potencjał tego miejsca. Zaproponował, by rozszerzyć działalność Willi Lentza o funkcję muzealną.

Mają się tam odbywać bliżej nieokreślone wydarzenia, więc może wyjść z tego mydło i powidło. Muzealny charakter działalności mógłby przenieść ruch turystyczny w te części miasta, które są mniej znane – tłumaczył.

Niezrzeszona radna Edyta Łongiewska-Wijas poruszyła natomiast temat wyboru przyszłego dyrektora nowej instytucji kultury. Sugerowała nawet, że wie, kto chce nim zostać.

Nie zapadła jeszcze decyzja czy na stanowisko dyrektora Willi Lentza będzie ogłoszony konkurs czy też będzie obsadzone w trybie powierzenia – odpowiadał Krzysztof Soska, wiceprezydent miasta.

Za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Willi Lentza jako samodzielnej instytucji kultury głosowało 28 radnych, a dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Czym jeszcze zajmowali się radni?

Podczas wczorajszej sesji szczecińscy radni zatwierdzili już trzecią w tym roku korektę planu wydatków i dochodów miasta. Zmiany w budżecie są spowodowane pandemią koronawirusa.

Jednomyślnie przyjęto też projekt uchwały w sprawie nadania placowi powstającemu u zbiegu ulic Granitowej i Krygiera w Podjuchach imienia Ireny Kirszenstein-Szewińskiej, najbardziej utytułowanej polskiej lekkoatletki.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl