Wielkie sadzenie drzew w Szczecinie.

Zakład Usług Komunalnych rozpoczął przygotowania do przetargu na wielkie sadzenie drzew w Szczecinie. W ubiegłorocznym procesie Szczecinowi przybyło ponad 600 drzew w różnych zakątkach miasta, również w centrum. W tym roku ma być ich znacznie więcej.

W bieżącym budżecie Szczecina na nasadzenia drzew, tylko w ramach jednego przetargu, przeznaczono 900 tysięcy złotych. Drzewa zasadzone będą w całym mieście – zarówno w lewobrzeżnej, jak prawobrzeżnej części Szczecina. Objęte będą gwarancją i zabiegami pielęgnacyjnymi. Obecnie trwa ustalanie lokalizacji nasadzeń.

Przetarg ogłoszony zostanie w połowie roku, a drzewa pojawią się jesienią 2021.

Porównanie z rokiem ubiegłym

W ubiegłorocznym budżecie Szczecina znalazło się na ten cel 600 tysięcy złotych. W ramach tej sumy udało się zasadzić 630 drzew.
Gatunki nasadzeń są bardzo zróżnicowane: m.in. robinie, lipy, jarzęby, klony, wiśnie, platany, kasztanowce, buki, graby, świerki, daglezje czy brzozy. Większość z nich jest sporych rozmiarów, bo dochodzi nawet do 5 metrów wysokości.

Wszystkie objęte 3-letnią gwarancją zawierającą regularne zabiegi pielęgnacyjne, czyli: podlewanie, odchwaszczanie czy nawożenie. Drzewa znalazły się zarówno w parkach, jak i w pasach drogi.

Kolejne 40 tysięcy drzew

Wielkie sadzenia przeprowadzą w tym roku również pracownicy lasów miejskich, którzy pierwotnie deklarowali, że każdego roku w Szczecinie przybędzie ponad 20 tysięcy drzew. Postanowili jednak, że będą sadzić dwa razy więcej czyli co roku posadza ponad 40 tysięcy drzew. Akcje sadzenia będą łączone ze spotkaniami z dziećmi, zajęciami terenowymi. Zakład Usług Komunalnych wspomina też tajemniczo: przygotowujemy wydarzenie, jakiego w naszym mieście jeszcze nie było. O szczegółach poinformujemy niebawem.

Sezon wycinek za nami

W styczniu i lutym 2021 roku z terenów miejskich wycięto 294 drzewa. Decyzję na wycinkę 118 z nich wydał Marszałek Województwa, 163 – Wojewoda Zachodniopomorski (Zezwolenie na realizację inwestycji drogowych), 5 – Prezydent Miasta Szczecin (dla Skarbu Państwa), 8 – Wojewódzki Konserwator Zabytków

Miasto ostatecznie odstąpiło od wycinek 47 drzew.

Najkorzystniejszy termin agrotechniczny przypada na jesień, dlatego też uzupełnienie ubytku w drzewostanie w większości będzie realizowane w tym okresie w stosunku 1 drzewo wycięte – co najmniej 1 posadzone.

Kto wydaje decyzję na wycinkę i może się z nią nie zgodzić?

Ostatnie zdanie na temat wycinki z terenów miejskich Szczecina zawsze należy do służb urzędu marszałkowskiego, wojewody lub wojewódzkiego konserwatora zabytków. Miasto lub podległe zakłady, jednostki, czy spółki wnioskują o wycinkę, zasadność wniosku jest badana przez urzędników Marszałka.

Reguluje to Ustawa o ochronie przyrody – art.90 ust 2:

Jeżeli Prezydent Miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty – z terenów nieruchomości będących własnością gminy, zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wydaje Marszałek Województwa (m. in. pasy drogowe, skwery, zieleńce, parki, placówki oświatowe, niezagospodarowane tereny gminne itp.). Z pozostałych terenów organem właściwym do załatwiana spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów jest Prezydent Miasta„.

Pełna treść ustawy TUTAJ.

W przypadku, gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Wojewoda natomiast decyduje o wycince drzew związanych z inwestycjami drogowymi.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl