Węzeł Łękno: nowe wieści i zdjęcia z placu budowy

Budowa Węzła Łękno szybko posuwa się do przodu. W ostatnim czasie prowadzone były prace przy wiaduktach oraz roboty torowe i drogowe.

W ciągu al. Wojska Polskiego rozebrano starą ścieżkę rowerową oraz chodnik. Następnie wykonano korytowanie pod budowę nowego fragmentu infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Oprócz tego zdemontowano torowisko tramwajowe, na ul. Zaleskiego położono krawężniki, a w ramach robót kolejowych przeprowadzony został montaż płyt peronowych.

W ramach robót mostowych wykonano zabezpieczanie wykopu, a także montaż kleszczy na ścianie technologicznej obiektu, który przebiegać będzie nad ul. Fałata – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. – Kontynuowano prace rozbiórkowe starego wiaduktu po południowej stronie al. Wojska Polskiego i zabezpieczano wykop pod budowę nowego obiektu.

O inwestycji 

Projekt obejmuje budowę kolejnego fragmentu tzw. Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego), przebudowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowę skrzyżowania przy Alei Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Węzeł Łękno postęp prac październik 2020
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Węzeł Łękno postęp prac październik 2020
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Całkowity koszt prac to ponad 137 mln zł. Wykonawcą jest konsorcjum firm: ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A. oraz ROVERPOL Sp. z o.o. Nadzór nad inwestycją sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

Węzeł Łękno postęp prac październik 2020
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Projekt „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie”, otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wysokość dofinansowania to 73 mln zł.

Węzeł Łękno postęp prac październik 2020
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Węzeł Łękno postęp prac październik 2020
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Roboty branży kolejowej objęte zostały dofinansowaniem w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” finansowanego z działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Wartość dofinansowania wynosi 12,83 mln zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl