Węzeł Granitowa – znika tymczasowe rondo

W najbliższy piątek, sobotę i niedzielę szykują się duże zmiany w organizacji ruchu w rejonie Węzła Granitowa. Wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu na nowym skrzyżowaniu oraz ruch zostanie puszczony nowym mostem.

W piątek 27 maja po porannym szczycie komunikacyjnym wystartują prace przy wykonywaniu najazdów oraz warstwy ścieralnej na Moście Gryfitów. Działania będą prowadzone przy zachowaniu ruchu. Ruch w kierunku wyjazdowym z miasta będzie się odbywał po Moście Gryfitów jednym pasem, natomiast ruch w stronę centrum Szczecina po nowo wybudowanym moście, również jednym pasem. Prace związane z wykonywaniem nawierzchni oraz najazdów potrwają kilka dni.

W sobotę 28 maja około godziny 9:00 rano całkowicie zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Floriana Krygiera i Granitowej. Przestanie funkcjonować skrzyżowanie z ruchem okrężnym, wprowadzone w ramach tymczasowej organizacji ruchu w okresie robót budowlanych. Załączony zostanie program świateł żółtych migających wraz z wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu w tym oznakowania pionowego i poziomego zarówno wlotów podporządkowanych jak i na relacjach głównych.

Z kolei w niedzielę 29 maja około godziny 9:00 rano, załączony zostanie program świateł kolorowych.

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu i puszczenie ruchu nowym mostem nie oznacza zakończenia robót budowlanych. Wykonawca realizuje ostatnie prace porządkowe i wykończeniowe.

O inwestycji

Inwestycja obejmuje budowę skrzyżowania z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną oraz przebudowę ulic Krygiera i Granitowej, znajdujących się w sąsiedztwie skrzyżowania. W ramach prac rozebrany zostanie istniejący, wyłączony z ruchu most drogowy nad rzeką Regalicą. W jego miejsce pojawi się nowa przeprawa. Prace obejmą również budowę chodników i ścieżek rowerowych; oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; kanalizacji deszczowej; oświetlenia; ekranów akustycznych.

Wykonawcą jest konsorcjum firm Roverpol sp. z o.o. oraz Rover Infraestructuras S.A.. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania 72 797 093,95 zł.

Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl