Wahadło na Krygiera zostanie usunięte

W związku z dużym natężeniem ruchu, wahadło w ciągu ul. Krygiera na wiadukcie kolejowym zostanie zlikwidowane.

Podczas najbliższego weekendu, ruch wahadłowy na wiadukcie kolejowym biegnącym nad linią 428 zostanie zawieszony. Następnie od poniedziałku do piątku (tj. od 5 do 9 lipca) z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac wokół obiektu, ruch wahadłowy zostanie przywrócony. Po ukończeniu tych prac, Wykonawca zlikwiduje wahadło w tym miejscu na stałe.

O inwestycji

Przedsięwzięcie obejmuje budowę skrzyżowania z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną oraz przebudowę ulic Krygiera i Granitowej, znajdujących się w sąsiedztwie skrzyżowania. Oprócz tych prac  rozebrany zostanie także istniejący, wyłączony z ruchu most drogowy nad rzeką Regalicą. W jego miejsce pojawi się nowa przeprawa. Oznacza to także budowę chodników i ścieżek rowerowych; oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; kanalizacji deszczowej; oświetlenia; ekranów akustycznych.

Koszt to ponad 114 mln zł. Wykonawcą jest konsorcjum firm Roverpol sp. z o.o. oraz Rover Infraestructuras S.A.. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania 72 797 093,95 zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl